Praxbind je dlouho očekávaný preparát, který se v ČR začíná využívat od roku 2016. Jeho účinnou složkou je sloučenina idarucizumab.
 
Princip: Idarucizumab je synteticky připravená protilátka, která se vyrábí složitou DNA rekombinantní technologií. Protilátka po podání do organizmu deaktivuje* molekuly sloučeniny dabigatran, což je účinná látka čím dál oblíbenějšího léku na ředění krve známého jako Pradaxa.
 
* Molekula idarucizumabu je oproti molekule dabigatranu větší, obklopí ji a jakoby "zamkne" do své struktury.
 
 
Využití: Praxbind rozhodně nebude podáván běžně, je určen pacientům, kteří z nějakého důvodu užívají preparát obsahující dabigatran (lék Pradaxa) a u nichž došlo k život ohrožujícímu krvácení, nebo kteří musí podstoupit neodkladný chirurgický výkon. V obou případech chceme účinek dabigatranu okamžitě vyrušit.
 
 
Podávání: Praxbind je vyráběn v podobě roztoku, který se podává ve formě dvou po sobě následujících nitrožilních infuzí. Účinek protilátky nastává okamžitě.
 
 
Výhody: Praxbind je přesně cílený vůči molekulám dabigatranu a neměl by ovlivnit tkáně organizmu, ani rozvrátit rovnováhu jeho srážlivého systému. Po vyřešení problému bude dokonce teoreticky možné terapii dabigatranem znovu zahájit již 24 hodin po podání preparátu Praxbind.
 
 
Nevýhody: Řadu nevýhod jistě ukáže až čas, nicméně zatím nebyly prokázány žádné jasné vedlejší účinky preparátu. V úvodu bude jistě hlavní problém cena (desetitisíce Kč), která ovšem není až tak vysoká vzhledem k tomu, že preparát není určen k běžnému užívání. Dále jistě nelze vyloučit vznik alergických reakcí na idarucizumab, což však platí o každé léčivé sloučenině.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů