Actilyse [aktylýza] je speciální léčivo, které je podáváno v některých akutních stavech. Účinnou složkou přípravku je sloučenina altepláza.

 

Princip: Altepláza je rekombinantní aktivátor plazminogenu. Altepláza přeměňuje plazminogen na plazmin a tím v organizmu pomáhá rozpouštět krevní (fibrinové) sraženiny.

 

Využití: Actilyse se nejčastěji využívá v terapii masivní závažné plicní embolie. Využít lze i v léčbě nově vzniklé ischemické mozkové mrtvice a teoreticky za určitých specifických okolností i v léčbě akutního infarktu myokardu (pokud není možné v dohledné době zajistit lepší terapii).

 

Podávání: Actilyse se vyrábí jako lyofilizát, který se po rozpuštění přemění v roztok určený k nitrožilní aplikaci. Dávky jsou individuální a podání léku bez přesného doporučení lékaře je přísně zakázáno.

Pozn.: Například u plicní embolie se podává během prvních 2 minut nitrožilně 10 miligramů přípravku a následně se pomalou nitrožilní infuzí podává 90 miligramů po dobu 2 hodin.

 

Nevýhody: Actilyse je relativně nebezpečná, protože může snadno způsobit významné krvácení včetně krvácení do mozku. Neměla by se proto podávat např. pacientům a anamnézou významnějšího krvácení, lidem po větších úrazech a chirurgických operacích. Z dalších nežádoucích účinků se může objevit zvýšení tělesné teploty, změny krevního tlaku a alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů