Suboxone [suboxon] je lék, který patří mezi léčiva používaná v terapii závislostí. Účinnou složkou přípravku jsou sloučeniny buprenorfin a naloxon.

Princip: Buprenorfin je silný polosynteticky vyráběný opiát, který působením na určité receptory v těle tlumí pocity bolesti. Buprenorfin je mnohokrát silnější než klasický morfin. Naloxon vyrušuje účinky buprenorfinu. Vtip je ovšem v tom, že při užití ústy se naloxon po vstřebání z trávicího traktu zmetabolizuje v játrech na neúčinné meziprodukty a není účinný. Při nitrožilním podání je nicméně účinek naloxonu velmi silný a pro uživatele velice nepříjemný. Důvodem přidání naloxonu je zabránění zneužití léku k nitrožilnímu podání jakožto drogy.


Využití: Suboxone se využívá v odvykací léčbě u jedinců závislých na opiátech včetně narkomanů závislých na heroinu. Lék brání vzniku odvykacích příznaků a zároveň jakožto "čistá látka" nemá na organizmus uživatele tak negativní dopad jako příměsi přítomné v běžně užívaných drogách. Kromě toho je zde oproti heroinu výrazně nižší negativní dopad na psychiku.
 

Podávání: Suboxone se vyrábí v podobě sublinguálních (podjazykových) tablet o síle 2/0,5 miligramy až 16/4 miligramy (tj. 2-16 mg buprenorfinu a 0,5-4 mg naloxonu). Tablety se dají pod jazyk a nechají rozpustit*, což zajistí rychlé vstřebání do  organizmu. Lék má výrazná preskripční onemocnění a je zakázané užívat jej jinak, než jak stanovil předepisující lékař (obvykle specialista na terapii závislostí). Úvodní denní dávka buprenorfinu je individuální, u dospělých lidí se průměrně pohybuje mezi 4-16 miligramy. Neměla by být překročena celková denní dávka 24 miligramů.

*Pokud by byla tableta spolknuta, přemění se účinná látka v trávicím traktu na neúčinné sloučeniny.


Nevýhody: Suboxone může mít řadu nežádoucích účinků zahrnujících nevolnost, zvracení, slabost, ospalost, zácpu, celkový útlum, zúžení zornic, zhoršení odtoku moči a bolesti břicha. Přípravek často vyvolává lehkou euforii. Zřejmě nejzávažnějším možným vedlejším účinkem při předávkování je útlum dechového centra. Kombinace s dalšími tlumivými látkami nebo s alkoholem může mít nepředvídatelné účinky. Celkově je nicméně nutné podotknout, že riziko předávkování je nižší než u heroinu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů