Olwexya se řadí mezi často předepisované psychiatrické léky, patří mezi moderní antidepresiva (přesněji tzv. SNRI antidepresiva). Účinnou složkou preparátu je sloučenina venlafaxin.

 

Princip: Venlafaxin ovlivňuje v mozku systém tzv. neuromediátorů, což jsou sloučeniny umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. Venlafaxin zabraňuje zpětnému vychytávání neuromediátorů serotoninu a noradrenalinu a zvyšuje tak jejich množství v mozku. Tím dochází ke změnám v centrálním nervovém systému, které vedou ke zlepšení nálady.

 

Využití: Olwexya se používá u poruch nálady, které jsou v naší populaci velmi časté. Mezi tyto choroby patří deprese, bipolární porucha, některé fobie, panická porucha, obsedantně-kompulzivní choroba a další úzkostné poruchy. Velkou výhodou tohoto a jemu podobných léků je, že nepůsobí tlumivě (tj. neuspávají) a nenarušují intelekt léčeného.

 

Podávání: Je nutno přesně dodržet dávkovací schéma určené předepisujícím lékařem, což je obvykle psychiatr. Dávkování u dospělého se většinou začíná jednou tabletou denně o síle 75 miligramů a při nedostatečném účinku se může tato dávka časem zvýšit až na několikanásobné množství.

 

Nevýhody: Olwexya patří k moderním antidepresivům, jejichž vedlejší účinky nejsou sice tak časté, ale přesto jich může být celá řada. Obecně jsem problematice nežádoucích účinků antidepresiv věnoval zvláštní článek, který doporučuji přečíst. Při zahájení užívání antidepresiv je nutno mít na paměti, že jejich účinek se objeví až za 3-4 týdny užívání. Nedoporučuje se náhlé vysazení léku, mohly by se objevit nepříjemné abstinenční příznaky. Zcela nepřípustné je užívání preparátu bez vědomí lékaře.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů