Pradaxa je novější  lék, který patří mezi léky na ředění krve a jeho účinnou látkou je tzv. dabigatran. Tato sloučenina je inhibitorem trombinu, který má nezastupitelnou roli v krevním srážení. Tím se sníží riziko vzniku krevních sraženin.

 

Indikace: Pradaxa  může být využívána v ortopedii po operačních zákrocích (zejm. totální endoprotézy apod.) jako prevence vzniku hluboké žilní trombózy. Pro internisty je důležité, že lék je indikován i jako lék ředící krev u pacientů s fibrilací síní a u pacientů s již vzniklou hlubokou žilní trombózou a plicní embolií. Neléčená fibrilace síní ohrožuje pacienta vznikem krevních sraženin v srdci, které mohou způsobit ischemickou mozkovou mrtvici. Klasickým lékem ve zmíněných indikacích byl dříve zejména Warfarin, ten má však celou řadu nevýhod (viz příslušný článek). 


Dávkování: Dávkování je striktně individuální a závisí na přesné indikaci podávání a zdravotním stavu pacienta. Běžná dávka pro dospělého člověka je 110-150 miligramů preparátu Pradaxa podávaná 1-2x denně podle konkrétní indikace. Pradaxa nesmí být v žádném případě užívána jinak, než jak stanoví předepisující lékař.

 

Výhody: Oproti dosud stále často užívanému Warfarinu má Pradaxa několik zásadních výhod. Její účinek nastupuje velice rychle a po vysazení rychle odeznívá. To znamená, že např. před nějakým chirurgickým výkonem není třeba Pradaxu vysazovat s 4-5denním předstihem jako tomu bylo u Warfarinu. Pradaxou se navíc při správném užívání nelze předávkovat, má méně interakcí s jinými léky, při jejím užívání není nutná zvláštní dieta a není nutné pravidelně monitorovat hladinu léku. To vše se u Warfarinu musí.

 

Nevýhody: Nevýhodou podobných preparátu byla vysoká cena, ta se ale poslední roky snižuje. Kromě toho v případě těžkých krvácivých komplikací (které u každého léku na ředění krve mohou vzniknout) nebyla až do roku 2016 protilátka, která by dokázala účinek léků s dabigatranem rychle vyrušit. Od roku 2016 je v ČR nicméně používán preparát Praxbind, který je vůči dabigatranu účinnou protilátkou. Jde nicméně o poměrně drahé řešení.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů