Halaven je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou složkou léku je sloučenina eribulin mesylát.

 

Princip: Eribulin mesylát patří mezi cytostatika. Ovlivňuje a narušuje růst mikrotubulů, což jsou drobné organely v buňkách, které se za normálních okolností neustále dynamicky přestavují, a které mají důležitou funkci při dělení buněk. Důsledkem je narušení buněčného dělení, což má největší vliv na rychle se množící nádorové buňky.

 

Využití: Halaven se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, typickou indikací jsou určité pokročilé formy rakoviny prsu. Přípravek nebývá obvykle lékem první volby.

 

Podávání: Halaven se vyrábí v podobě roztoku, který je po naředění určen k nitrožilnímu podání. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.

 

Nevýhody: Halaven může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, častější infekce, příznaky poškození nervů (polyneuropatie), padání vlasů, bolesti svalů a alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů