Corotrop patří mezi léčiva využívaná v interním lékařství, přesněji řečeno v kardiologii. Účinnou složkou přípravku je sloučenina milrinon.

 

Princip: Milrinon má poměrně komplexní účinky na srdeční sval a krevní cévy. Pomáhá rozšiřovat srdeční cévy, zvyšuje sílu kontrakcí a zlepšuje relaxaci srdečních komor v diastole.

 

Využití: Corotrop se nepoužívá běžně a je indikován pro některé případy těžkého akutního srdečního selhání, kdy běžněji užívané léky nemají dostatečný efekt. Corotrop je využíván spíše krátkodobě a měl by vést k rychlé stabilizaci stavu.

 

Podávání: Corotrop se vyrábí jako injekční roztok o koncentraci 1mg/1ml, který je určen k nitrožilnímu podání. Lék smí být podán pouze na doporučení zkušeného lékaře a při jeho podávání je nutno u pacienta monitorovat základní životní funkce a srdeční rytmus. Corotrop se aplikuje jako pomalá nitrožilní infuze, jejíž rychlost se mění (nárazová úvodní vyšší dávka je následována menší kontinuální dávkou) a dávka je přísně individuální.

 

Nevýhody: Corotrop může způsobit četné komplikace a po jeho podání se mohou objevit různé poruchy rytmu včetně některých velmi nebezpečných (komorová tachykardie a fibrilace komor). Kromě toho se objevují bolesti hlavy, zvýšení jaterních testů, pokles počtu krevních destiček a různé formy alergických reakcí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů