Skip to main content
 


Arixtra

Arixtra se řadí mezi nízkomolekulární hepariny a je jedním z běžně používaných léků na ředění krve. Účinnou složkou léku je sloučenina fondaparinux.

Princip: Fondaparinux pomáhá blokovat srážlivé procesy v krvi, přesněji řečeno dochází k zablokování funkce srážecího faktoru Xa, který je důležitou součástí tzv. koagulační kaskády. Koagulační kaskáda je zodpovědná za srážení krve a její narušení lékem proto snižuje tendenci vytvářet sraženiny.

 
Využití: Přípravek Arixtra můžeme využít v prevenci vzniku hluboké žilní trombózy a plicní embolie. Přípravek lze podat i při léčbě povrchových zánětů žil.
 
 
Podávání: Arixtra se vyrábí v podobě roztoku, který má různé síly od 1,5 do 10 miligramů. Běžně se aplikuje podkožně do břicha, místa vpichu se střídají. Jehlička je velmi drobná, aplikace nebolí, někdy však může trochu štípat a při opakovaném podání se v místě vpichů mohou začít tvořit modřiny. Běžná dávka u dospělého člověka je 2,5 miligramu preparátu 1x denně.

Pozn: Je zde nicméně řada faktorů, kvůli kterým se dávka individuálně upravuje, například stavy s chronickým selháváním ledvin. Neopatrná aplikace může vést k předávkování, a proto rozhodnutí o dávkování léku patří pouze do rukou zkušenějšího lékaře!


Monitorace: Účinek preparátu Arixtra lze monitorovat podle hladiny tzv. anti-Xa, kterou můžeme zjistit z běžného krevního náběru. Narozdíl od ostatních nízkomolekulárních heparinů není nicméně hladina anti-Xa tolik vypovídající.


Nevýhody: Arixtra může podobně jako ostatní "ředící léky" způsobit krvácivé komplikace, naštěstí však nemá dlouhý poločas účinku (18-24 hodin). Velkou nevýhodou je ovšem neexistence protilátky, která by jeho účinek dokázala rychle vyrušit. Akutní operační zákroky proto nemohou být prováděny krátce po aplikaci většího množství tohoto léku. Z dalších komplikací se může objevit nedostatek krevních destiček a zvýšení jaterních testů.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů