Simponi patří mezi léky využívané zejména v revmatologii a gastroenterologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina golimumab.

Princip: Golimumab spadá do problematiky biologické terapie. Jedná se o rekombinantní monoklonální protilátku proti TNF-alfa (Tumor Nekrotizující Faktor Alfa). Protilátka se váže na TNF a vyřadí jeho funkce. Vzhledem k faktu, že TNF má důležité místo v imunitním systému, dojde vlivem golimumabu k utlumení imunity a oslabení zánětlivých procesů v těle.


Využití: Simponi je s oblibou využíván v terapii těžších forem některých autoimunitních nemocí, jako je například revmatoidní artritida, Bechtěrevova choroba, lupénka, psoriatická artritida, Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. Lék se samozřejmě nepodává rutinně u každého pacienta se zmíněnými chorobami a indikace a vlastní léčba patří do rukou specializovaných zdravotnických center.


Podávání: Simponi se vyrábí v podobě roztoku určeného k injekční aplikaci. Podává se v podobě podkožních injekcí a dávka pro daného pacienta je přísně individuální (závisí na zdravotním stavu pacienta, hmotnosti, konkrétní indikaci podávání a dalších faktorech). Aplikace bez přesného doporučení lékaře je pochopitelně přísně zakázána.


Nevýhody: Simponi oslabuje imunitní systém, a proto je u léčených pacientů vyšší výskyt infekcí a vyšší riziko některých nádorů (zejména lymfomů). Během léčby se mohou objevit alergické reakce včetně těch závažných (anafylaktický šok, těžké celotělové kožní reakce), příznaky postižení centrálního nervového systému, zvýšení jaterních testů a nežádoucích změn v krevním obraze. Dalších možných nežádoucích příznaků je celá řada, ostatně i to je jeden z důvodů, proč léčba patří do kompetence specializovaných center.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů