Kaletra je lék využívaný v infekčním lékařství, patří mezi antivirotika a jeho účinnou složkou jsou sloučeniny lopinavir a ritonavir.

 

Princip: Lopinavir blokuje enzymy (proteázy) HIV viru a to způsobuje vznik nezralých a neinfekčních virových částic. Ritonavir má pomocný efekt, blokuje rozklad lopinaviru v organizmu a tím výrazně zlepšuje jeho efekt.

 

Využití: Preparát Kaletra je podáván pacientům s některými formami HIV infekce. Lék bývá součástí komplexních terapeutických režimů v kombinaci s dalšími léky.

 

Podávání: Kaletra se vyrábí v podobě tablet o síle 100/25 až 200/50 miligramů (100-200 mg lopinaviru a 25-50 mg ritonaviru) a běžná dávka pro dospělého člověka jsou 2 tablety o síle 200/50 mg denně. Kromě tablet existuje lék i v podobě roztoku určeného k vypití. Užívání preparátu bez doporučení lékaře je zakázáno.

 

Nevýhody: Kaletra může vyvolat trávicí obtíže a popisovány byly i komplikace v podobě zvýšení hladiny cholesterolu a akutního zánětu slinivky břišní.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů