Absenor je lék patřící do skupiny antiepileptik, jeho účinnou látkou je sloučenina valproát sodný.

 

Princip: Valproát sodný je po požití přeměněn v trávicím traktu na kyselinu valproovou. Ta se vstřebává do organizmu a v mozku zvyšuje tvorbu (a snižuje odbourávání) kyseliny gama-aminomáselné (GABA). Kyselina gama-aminomáselná je významným neurotransmiterem, což je označení pro sloučeniny přenášející vzruchy mezi nervovými buňkami. Posílení aktivity GABA vede ke stabilizaci centrálního nervového systému a snížení rizika vzniku záchvatů.

 

Využití: Absenor se využívá zejména k léčbě některých forem epilepsie jako prevence opakování epileptických záchvatů. Podávat se může samostatně, nebo někdy v kombinaci s jinými antiepileptiky. V některých případech se může podávat u manických epizod při maniodepresivní psychóze.

 

Podávání: Vždy záleží na doporučení ošetřujícího lékaře, bez nějž nesmí být lék nikdy užíván. Lék existuje ve formě tablet o síle 300 a 500 miligramů. Obvyklá dávka dospělého člověka je přísně individuální a závisí na konkrétním pacientovi a indikaci. Obecně se pohybuje okolo 750-2000 miligramů denně.

 

Nevýhody: Absenor může mít nežádoucí účinky na trávicí trakt. Při jeho užívání se může vyskytnout nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy, nebo naopak nadměrná chuť k jídlu. U těhotných žen užívajících valproát byly pozorovány častější vrozené vývojové vady u dětí. Vzácněji byly popisovány případy závažného poškození jater a slinivky břišní (záněty jater a akutní záněty slinivky) a různé změny v krevním obraze (například pokles počtu krevních destiček).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů