Fareston je lék využívaný v onkologii. Není chemoterapeutikem a je důkazem rostoucího využití informací o fyziologických i patologických procesech v organizmu na molekulární úrovni. Jeho účinnou složkou je sloučenina toremifen.

 

Princip: U toremifenu využíváme znalostí o buňkách prsní tkáně. Ty totiž mají růstovou odpovídavost na ženské pohlavní hormony, zejména na estrogeny. To znamená, že vyšší hladina estrogenů vede k růstu prsní tkáně, jak je tomu zejména v dospívání. U některých nádorů prsu si rakovinné buňky ponechávají receptory, které reagují na estrogeny, a někdy jich mají dokonce nadbytek. To vede k tomu, že tyto nádory jsou ve svém růstu podporovány vyšší hladinou estrogenů a my je označujeme jako hormonálně dependentní typy nádorů (na hormonech závislé). Na druhou stranu to vedlo k nápadu, že blokováním těchto receptorů by šlo růst nádoru zpomalit či zastavit.

Toremifen je selektivní modulátor estrogenových receptorů. To znamená, že na estrogenové receptory prsní tkáně a hormonálně dependentních buněk rakoviny prsu působí tlumivě (tj. chová se jako antiestrogen), zatímco v jiných částech těla estrogenové receptory aktivuje (tj. chová se jako estrogen). Zablokování receptorů hormon dependentních forem rakoviny prsu vede k zástavě množení nádorových buněk. Výsledky jsou dobré, nicméně u pacientek může časem vzniknout neodpovídavost nádorových buněk na tuto léčbu.

 

Využití: Fareston je indikován u pacientek s určitými formami pokročilé rakoviny prsu. Před samotným podáním preparátu musí pochopitelně předcházet bioptický odběr nádorové tkáně a vyšetření nádorových buněk na přítomnost receptorů pro estrogeny. Jsou-li tyto receptory přítomny a funkční, může být po splnění dalších kritérií Fareston podán. V opačném případě nemá jeho podání smysl.

 

Podávání: Fareston se vyrábí v podobě tablet o síle 60 miligramů a běžnou dávkou pro dospělou ženu je 1 tableta denně. Užívat lék bez doporučení předepisujícího lékaře je přísně zakázáno.

 

Nevýhody: Jak je již řečeno výše, ne všechny formy rakoviny prsu si ponechaly schopnost odpovídat na hladinu estrogenů a na takové již Fareston nepůsobí. Z nežádoucích účinků preparátu jmenujme trávicí obtíže, návaly horka, nadměrné pocení, bolesti hlavy, změny na váze, otoky, kožní vyrážky a zvýšení jaterních testů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů