Propofol je preparát, který má využití zejména v anesteziologii. Jeho účinnou složkou je stejnojmenná sloučenina propofol.

Princip: Propofol působí jako silné celkové anestetikum s velmi rychlým nástupem účinku (cca 30 vteřin) a celkově krátkým účinkem (cca 5 minut). Účinek propofolu je dán posílením tlumivého neuromediátorového systému GABA (kyselina gama-aminomáselná) v centrálním nervovém systému.


Využití: Propofol se využívá v úvodu celkové anestézie (uspání) před operačním zákrokem. Další možností je sedace během operačního zákroku, či při pobytu na lůžku intenzivní péče s napojením na umělou plicní ventilaci.


Podávání: Propofol se vyrábí jako bílá tekutá emulze, která se podává nitrožilně (injekční aplikace, nebo infuze). Aplikovaná dávka je přísně individuální a rozhoduje o ni lékař, bez jehož vědomí lék nesmí být podán.


Nevýhody: Při podání vyšší dávky často nastává přechodná zástava dechu, po aplikaci se může objevit výraznější pokles krevního tlaku, bradykardie a vzácně i alergické reakce. Po probuzení z uspání se mohou objevit trávicí obtíže, nevolnost, zvracení a bolesti hlavy.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů