Calypsol je přípravek, který má největší využití v anesteziologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina ketamin.

 

Princip: Ketamin je látka se silným anestetickým efektem. Určitou výhodou oproti jiným anestetikům je jen malý a krátkodobý tlumivý vliv na dechové centrum, naopak nevýhodou je častější přítomnost halucinací a nepříjemných prožitků při odeznívání jeho účinku.

 

Využití: Calypsol se může aplikovat v rámci terapie některých silně bolestivých stavů a v kombinaci s dalšími léky při zahájení celkové anestezie (uspání) před operačními a jinými zákroky.

 

Podávání: Calypsol se vyrábí v podobě injekčního roztoku, který je primárně určen k nitrožilní aplikaci. Dávka Calypsolu je přísně individuální. Podávání preparátu nesmí být v žádném případě provedeno bez doporučení zkušeného lékaře (anesteziologa), který by měl být aplikaci osobně přítomen.

 

Nevýhody: Podobně jako jiné podobné preparáty, může mít i Calypsol mnoho vážných nežádoucích účinků. Patří k nim změny krevního tlaku, vyšší riziko vzniku různých arytmií a již zmíněné halucinace při odeznívání účinku přípravku. Ačkoliv menší dávky léku nepůsobí na dechové centrum výrazně tlumivě, vyšší dávky léku mohou jeho útlum vyvolat.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů