Amitriptylin se řadí mezi známé psychiatrické léky, patří mezi antidepresiva (přesněji tzv. tricyklická antidepresiva). Účinnou složkou preparátu je stejnojmenná sloučenina amitriptylin.

 

Princip: Amitriptylin ovlivňuje v mozku systém tzv. neuromediátorů, což jsou sloučeniny umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. Amitriptylin brání zpětnému vychytávání neuromediátoru noradrenalinu a serotoninu a zvyšuje tak jejich množství v mozku. Tím dochází ke změnám v centrálním nervovém systému a ke zlepšení nálady.

 

Využití: Amitriptylin se používá u poruch nálady, které jsou v naší populaci velmi časté. Mezi tyto choroby patří deprese, depresivní epizody u maniodepresivní psychózy, některé úzkostné poruchy, panická porucha, obsedantně-kompulzivní choroba a další. Velkou výhodou léku je, že nenarušuje intelekt léčeného.

 

Podávání: Je nutno přesně dodržet dávkovací schéma určené předepisujícím lékařem, což je obvykle psychiatr. Amitriptylin se vyrábí v podobě tablet a běžná zahajovací dávka u dospělého člověka jsou 1-2 tablety podané na noc. Pod dohledem psychiatra se dle účinku může tato dávka postupně dále navýšit.

 

Nevýhody: Už ten fakt, že Amitriptylin účinkuje na nervový systém, znamená celou řadu potenciálních vedlejších účinků, která jsou pro skupinu tricyklických antidepresiv poměrně typické. Obecně jsem problematice nežádoucích účinků antidepresiv věnoval zvláštní článek, který doporučuji přečíst. Při zahájení užívání antidepresiv je nutno mít na paměti, že jejich účinek se objeví až za 3-4 týdny užívání. Nedoporučuje se náhlé vysazení léku, mohly by se objevit nepříjemné abstinenční příznaky. Zcela nepřípustné je užívání preparátu bez vědomí lékaře nebo kombinace s alkoholem a jinými návykovými látkami.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů