Plasmalyte roztok [plazmalait] je velice oblíbený přípravek, který má velké využití (nejen) ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Přípravek neobsahuje žádnou účinnou sloučeninu ve smyslu léku, jde totiž o roztok obsahující základní krevní ionty.

 

Princip: Roztok je přibližně izotonický s krevní plazmou a obsahuje přesně dané koncentrace krevních iontů, jako jsou sodík (Na - 140 mmol/l), draslík (K – 5 mmol/l) a chlor (Cl – 98 mmol/l). Kromě toho je v roztoku přítomen hořčík (1,5 mmol/l), glukonát a acetát.

 

Využití: Plasmalyte lze podávat ve všech případech, kdy potřebujeme nahradit tekutiny. Může jít o dehydratace, šokové stavy, ztráty tekutin při chirurgických zákrocích a mnohé další situace. Roztok působí lehce zásaditě, a proto může být podán u stavů s méně závažnou acidózou.

 

Podávání: Plasmalyte se vyrábí jako roztok určený k nitrožilnímu infuznímu podání do periferní žilní kanyly, nebo do centrálního žilního katétru. Dávka záleží na konkrétní situaci a individuálním pacientovi. Aplikace roztoku by neměla být provedena bez doporučení lékaře.

 

Nevýhody: Plasmalyte roztok nemívá zásadní nežádoucí účinky. Podobně jako u všech ostatních nitrožilně podávaných roztoků musíme být s aplikací opatrní, protože příliš rychlé podání velkého množství tekutiny nitrožilně může způsobit objemové přetížení (říkáme pak, že jsme pacienta „přelili“), které se může projevit příznaky srdečního selhávání. Důležitý je i fakt, že Plasmalyte oproti řadě jiných infuzních roztoků obsahuje draslík. To je sice dobře, protože je to bližší složení krevního séra, nicméně může být riskantní podat Plasmalyte člověku, který již v krvi vysoký draslík (hyperkalémii) má.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů