Plasmalyte roztok [plazmalait] je velice oblíbený přípravek, který má velké využití (nejen) ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Přípravek neobsahuje žádnou účinnou sloučeninu ve smyslu léku, jde totiž o roztok obsahující základní krevní ionty.

Princip: Roztok je přibližně izotonický s krevní plazmou a obsahuje přesně dané koncentrace krevních iontů, jako jsou sodík (Na - 140 mmol/l), draslík (K – 5 mmol/l) a chlor (Cl – 98 mmol/l). Kromě toho je v roztoku přítomen hořčík (1,5 mmol/l), glukonát a acetát.
 

Využití: Plasmalyte lze podávat ve všech případech, kdy potřebujeme nahradit tekutiny. Může jít o dehydratace, šokové stavy, ztráty tekutin při chirurgických zákrocích a mnohé další situace. Roztok působí lehce zásaditě, a proto může být podán u stavů s méně závažnou acidózou.
 

Podávání: Plasmalyte se vyrábí jako roztok určený k nitrožilnímu infuznímu podání do periferní žilní kanyly, nebo do centrálního žilního katétru. Dávka záleží na konkrétní situaci a individuálním pacientovi. Aplikace roztoku by neměla být provedena bez doporučení lékaře.
 

Nevýhody: Plasmalyte roztok nemívá zásadní nežádoucí účinky. Podobně jako u všech ostatních nitrožilně podávaných roztoků musíme být s aplikací opatrní, protože příliš rychlé podání velkého množství tekutiny nitrožilně může způsobit objemové přetížení (říkáme pak, že jsme pacienta „přelili“), které se může projevit příznaky srdečního selhávání. Důležitý je i fakt, že Plasmalyte oproti řadě jiných infuzních roztoků obsahuje draslík. To je sice dobře, protože je to bližší složení krevního séra, nicméně může být riskantní podat Plasmalyte člověku, který již krvi vysoký draslík (hyperkalémii) má.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů