Xolair je lék předepisovaný zejména plicními lékaři a jeho účinnou látkou je sloučenina omalizumab.

 

Princip: Omalizumab je lidská monoklonální protilátka, která je vyráběna rekombinantní DNA technologií. Protilátka je zaměřená proti molekulám imunoglobulinu typu E (IgE), které jsou důležité při průběhu některých alergických projevů včetně astmatu.

 

Využití: Xolair se využívá v terapii některých těžkých forem astmatu, které jsou vyvolány imunoglobulinem E. O přesné indikaci musí samozřejmě rozhodnout zkušený specialista.

 

Dávkování: Xolair se aplikuje v injekční formě. Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 75-600 miligramů 1x za 4 týdny. Lék samozřejmě nesmí být aplikován jinak, než jak doporučil ošetřující lékař.

 

Nevýhody: Xolair může způsobit častější vznik některých infekcí (především infekce dýchacích cest a močové infekce), trávicí potíže, zvýšení teploty v období po aplikaci a vznik alergických reakcí. U uživatelů byly pozorovány tendence ke zvýšenému srážení krve.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů