Herceptin je lék využívaný v onkologii. Patří do problematiky biologické léčby a je důkazem rostoucího využití informací o fyziologických i patologických procesech v organizmu na molekulární úrovni. Jeho účinnou složkou je sloučenina trastuzumab.

 

Princip: Trastuzumab je synteticky vyráběná monoklonální protilátka zaměřená proti HER2 receptorům. HER2 receptory se vyskytují na nádorových buňkách u některých typů rakoviny prsu. Přítomnost HER2 receptorů byla spojena s horší prognózou, ovšem po vynálezu trastuzumabu se situace změnila. Trastuzumab působením na HER2 receptory výrazně blokuje množení nádorových buněk a tím i růst nádoru.

 

Využití: Herceptin je indikován u pacientek s časnými i pokročilými formami rakoviny prsu. Lék se může podávat samostatně, nebo v kombinaci s dalšími léčivy v rámci určitých chemoterapeutických režimů. Před samotným podáním preparátu musí pochopitelně předcházet bioptický odběr nádorové tkáně a vyšetření nádorových buněk na přítomnost HER2 receptorů. Na nádory bez HER2 receptoru nemá Herceptin žádný účinek.

 

Podávání: Herceptin se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k podkožnímu podání, a také v podobě prášku k přípravě roztoku pro nitrožilní podání. Frekvence aplikace a dávka je přísně individuální a podání léku bez doporučení zkušeného lékaře je zakázáno.

 

Nevýhody: Herceptin může vyvolat trávicí obtíže, nevolnost, bolesti hlavy a hlášeny byly i alergické reakce různé tíže. Z kardiovaskulární problematiky se mohou při užívání Herceptinu objevit známky srdečního selhávání.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů