Dacogen je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je decitabin.

 

Princip: Decitabin patří mezi novější cytostatika. Tlumí funkci enzymů známých jako DNA metyltransferázy a tím dochází ke změně struktury chromatinu. Důsledkem je narušení buněčného dělení, což má největší vliv na rychle se množící nádorové buňky.

 

Využití: Dacogen se podává pacientům s některými formami akutní myeloidní leukémie za předpokladu, že není možné použít běžněji dostupná chemoterapeutika.

 

Podávání: Dacogen se vyrábí v podobě prášku, který se rozpouští v rozpouštědle a výsledný roztok se podává nitrožilně jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.

 

Nevýhody: Dacogen může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, horečka, častější infekce dýchacích cest a alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů