Epoetin Alfa je lék, který má využití u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin. Účinnou složkou je stejnojmenná sloučenina epoetin alfa.

Princip: Epoetin alfa obsažený v přípravku je analog lidského erytropoetinu vyráběný synteticky pomocí DNA rekombinantní technologie. Erytropoetin je hormon tvořený v lidském těle tkání ledvin a je důležitý pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. U nemocných s chronickými chorobami ledvin hladina erytropoetinu klesá, což vede k  chudokrevnosti.


Využití: Epoetin Alfa je podáván pacientům s pokročilými formami chronického selhání ledvin (včetně nemocných podstupujících dialýzu), kteří trpí chudokrevností v důsledku nedostatečné produkce erytropoetinu ledvinami. Lék může být za určité situace využit i ve snížení důsledků útlumu krvetvorby v kostní dřeni při chemoterapii některých nádorů a v některých dalších méně běžných indikacích.


Podávání: Epoetin Alfa se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilní aplikaci. Existuje celá řada variant přípravku, které se liší obsahem erytropoetinu (obsah je udáván v mezinárodních jednotkách - IU). Lék může být podáván podkožně nebo nitrožilně. V období podávání se kontrolují hodnoty hemoglobinu a podle nich se hodnotí efekt léčby, frekvence aplikací a dávky léku. O podání a konkrétním dávkování by měl přirozeně vždy rozhodovat zkušený lékař.


Nevýhody: Epoetin Alfa může mít vážné nežádoucí účinky ve smyslu zvýšeného výskytu kardiovaskulárních komplikací včetně vyššího rizika epizod vysokého tlaku, infarktu myokardu, mozkových mrtvic a hlubokých žilních trombóz. Kromě toho se mohou objevit bolesti hlavy, slabost, únava, motání hlavy a alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů