Brintellix se řadí mezi psychiatrické léky, přesněji řečeno patří mezi novější antidepresiva. Účinnou složkou preparátu je sloučenina vortioxetin.
 
Princip: Vortioxetin ovlivňuje v mozku systém tzv. neuromediátorů, což jsou sloučeniny umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. Přesný mechanizmus účinku není zcela jasný, ale předpokládá se zejména vliv na systém neuromediátoru serotoninu, který pak druhotně ovlivňuje i další neuromediátory (např. dopamin, noradrenalin, apod.).
 
 
Využití: Brintellix se používá u poruch nálady, které jsou v naší populaci velmi časté. Hlavní indikací přípravku jsou depresivní stavy u dospělých osob.
 
 
Podávání: Je nutno přesně dodržet dávkovací schéma určené předepisujícím lékařem, což je obvykle psychiatr. Brintellix se vyrábí v podobě tablet o síle 5-20 miligramů a běžnou dávkou pro dospělého člověka je 10 miligramů denně. Tato dávka může být lékařem dále měněna dle efektu. Kromě tablet se Brintellix vyrábí i jako roztok, který se kape do úst. Obvyklá dávka je 10 miligramů (10 kapek při koncentraci 20 mg/ml) denně.
 
 
Nevýhody: Už sám fakt, že Brintellix účinkuje na nervový systém, znamená celou řadu vedlejších účinků, jako jsou například trávicí obtíže, motání hlavy, bolesti hlavy a další. Obecně jsem problematice nežádoucích účinků antidepresiv věnoval zvláštní článek, který doporučuji přečíst. Při zahájení užívání antidepresiv je nutno mít na paměti, že jejich účinek se objeví až za 3-4 týdny užívání. Antidepresiva mohou nebezpečně reagovat s jinými současně podávanými léky, a proto je zcela nepřípustné užívání preparátu bez vědomí lékaře.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů