Bosulif patří mezi léky užívané v hematologii a hematoonkologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina bosutinib.

 

Princip: Bosutinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Bosutinib působí na více tyrosinkináz, mezi nimi i na bcr-abl tyrosinkinázu, která je důležitá pro rozvoj chronické myeloidní leukémie (CML).

 

Využití: Bosulif se využívá u některých forem chronické myeloidní leukémie. CML je většinou způsobena známou genetickou mutací (za vzniku zmíněného bcr-abl genu), která způsobí následné nekontrolované množení nezralých krevních buněk. Lék bývá podáván spíše pacientům, u nichž léčba běžnějšími inhibitory tyrosinkináz nepřinesla dostatečný efekt.

 

Podávání: Bosulif patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Přípravek se vyrábí jako tablety o síle 100 a 500 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka je obvykle 500 miligramů.

 

Nevýhody: Bosulif může způsobit řadu nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolesti břicha, zvracení, zvýšení jaterních testů, chudokrevnosti a zvýšení tělesné teploty.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů