Addnok je lék, který patří mezi léčiva používaná v terapii závislostí. Účinnou složkou přípravku je sloučenina buprenorfin.

 

Princip: Buprenorfin je silný polosynteticky vyráběný opiát, který působením na určité receptory v těle tlumí pocity bolesti. Buprenorfin je mnohokrát silnější než klasický morfin.

 

Využití: Addnok se využívá v odvykací léčbě u jedinců závislých na opiátech včetně narkomanů závislých na heroinu. Lék brání vzniku odvykacích příznaků a zároveň jakožto "čistá látka" nemá na organizmus uživatele tak negativní dopad jako příměsi přítomné v běžně užívaných drogách. Kromě toho je zde oproti heroinu výrazně nižší negativní dopad na psychiku.

 

Podávání: Addnok se vyrábí v podobě sublinguálních (podjazykových) tablet o síle 0,4-8 miligramů. Tablety se dají pod jazyk a nechají rozpustit*, což zajistí rychlé vstřebání do  organizmu. Lék má výrazná preskripční onemocnění a je zakázané užívat jej jinak, než jak stanovil předepisující lékař (obvykle specialista na terapii závislostí). Úvodní denní dávka je individuální, u dospělých lidí se průměrně pohybuje mezi 8-16 miligramy. Neměla by být překročena celková denní dávka 24 miligramů.

*Pokud by byla tableta spolknuta, přemění se účinná látka v trávicím traktu na neúčinné sloučeniny.

 

Nevýhody: Addnok se sám o sobě může stát návykovou drogou, při jeho užívání je tedy nutno dodržovat lékařem dané postupně se snižující dávkovací schéma. Přípravek může mít řadu nežádoucích účinků zahrnujících nevolnost, zvracení, slabost, ospalost, zácpu, celkový útlum, zúžení zornic, zhoršení odtoku moči a bolesti břicha. Přípravek často vyvolává lehkou euforii. Zřejmě nejzávažnějším možným vedlejším účinkem při předávkování je útlum dechového centra. Kombinace s dalšími tlumivými látkami nebo s alkoholem může mít nepředvídatelné účinky. Celkově je nicméně nutné podotknout, že riziko předávkování je nižší než u heroinu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů