Tracrium je lék, který bývá využívaný zejména v anesteziologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina atrakurium.

 

Princip: Atrakurium blokuje nervosvalový přenos a díky tomu výrazně snižuje napětí kosterní svaloviny, což označujeme jako myorelaxační účinek. Látka má rychlý nástup účinku a spíše středně dlouhý účinek.

 

Využití: Tracrium lze využít k navození svalové relaxace v rámci celkové anestezie (uspání) před operačním zákrokem.

 

Podávání: Tracrium se vyrábí jako roztok určený k nitrožilnímu podání (injekčně nebo v infuzi). Dávka je přísně individuální a lék smí používat pouze zkušený lékař, obvykle jde o anesteziologa.

 

Nevýhody: Tracrium vede k zástavě dýchání, proto musí podání následovat intubace se zajištěnou ventilací po dobu působení přípravku. Další možné nežádoucí účinky zahrnují například zúžení průdušek a alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů