Epilan D je lék patřící do skupiny antiepileptik, jeho účinnou látkou je sloučenina fenytoin

 

Princip: Fenytoin účinkuje v centrálním nervovém systému na iontové kanály pro sodík v membránách neuronů a tím pomáhá membrány stabilizovat. U stabilnějších membrán je snížené riziko epileptické aktivity.

 

Využití: Epilan D se využívá k léčbě některých forem epilepsie jako prevence opakování epileptických záchvatů.

 

Podávání: Vždy záleží na doporučení ošetřujícího lékaře, bez nějž nesmí být lék nikdy užíván. Lék existuje ve formě tablet o síle 100 miligramů. Obvyklá dávka dospělého člověka je přísně individuální a závisí na konkrétním pacientovi a indikaci. Obvykle se začíná denní dávkou 100 miligramů, která se postupně opatrně navyšuje až na 300 miligramů.

 

Nevýhody: Epilan D může mít celou řadu vedlejších účinků. Poměrně časté jsou obtíže charakteru změny nálady, nervozity, třesu, zmatenosti a poruch spánku. U řady uživatelů se objevily bolesti hlavy, poruchy citlivosti a brnění končetin, které může při dlouhodobém užívání přejít do obrazu trvalé polyneuropatie. Relativně běžné jsou i trávicí potíže, mezi které patří zácpa, průjmy, nechutenství a zvracení, v krevních náběrech může dojít ke zvýšení jaterních testů.

 

Fenytoin je lék poměrně známý svým teratogenním účinkem, tj. výrazně zvyšuje riziko vzniku vrozených vad u plodů užívajících těhotných žen. Mezi tyto vady patří například rozštěpy obličeje a defekty nervové trubice. Fenytoin kromě toho v nezanedbatelném množství proniká do mateřského mléka.

 

Ve vzácných případech byly pozorovány poruchy krvetvorby (snížení počtu červených, nebo bílých krvinek, nebo krevních destiček) a těžké kožní reakce, které mohou mít až charakter Lyellova syndromu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů