Zinbryta [zinbrita] je moderní lék využívaný v neurologii, jehož užití v EU je schválené od roku 2016. Jeho účinnou látkou je sloučenina daklizumab (daclizumab).

 

Princip: Daklizumab patří do problematiky biologické terapie. Jedná se o monoklonální protilátku, která se cíleně váže na určité receptory T-lymfocytů (přesněji řečeno CD25 podjednotky IL-2 receptoru) a tím narušuje jejich funkci. Důsledkem je oslabení imunitního systému, což se hodí u některých autoimunitních nemocí.

 

Využití: Preparát Zinbryta je indikován v léčbě některých forem roztroušené sklerózy. Není samozřejmě určen všem pacientům a bude k dispozici zejména vyšším neurologickým centrům specializujícím se na léčbu roztroušené sklerózy.

 

Podávání: Zinbryta se vyrábí v podobě injekčního roztoku, který se aplikuje podkožně. Dávkování je individuální. Lék nesmí být aplikován bez doporučení indikujícího lékaře.

 

Nevýhody: Zinbryta může při pravidelné aplikaci způsobit zvýšený výskyt infekcí (zejména močové infekce a infekce horních cest dýchacích), trávicí obtíže, zvýšení jaterních testů a alergické reakce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů