Inegy [Inedži] je zajímavý kombinovaný preparát, který obsahuje účinnou látku ezetimib (ta je obsažena i v léku Ezetrol) a simvastatin (látka ze skupiny statinů). Inegy můžeme zařadit mezi léky na snížení cholesterolu.

 

Princip: V tomto preparátu se kombinuje efekt obou účinných látek. Ezetimib snižuje vstřebávání cholesterolu ze střeva a simvastatin snižuje jeho výrobu v organizmu. Lék proto snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

 

 

Využití: Použití je velmi široké. Inegy lze podávat nejen u samotného vysokého cholesterolu, ale i pacientům s ischemickou chorobou srdeční včetně anginy pectoris a stavů po infarktech, pacientům po ischemických mozkových příhodách, nemocným s ischemickou chorobou dolních končetin a mnoha dalším.

 

 

Podávání: Záleží na doporučení lékaře, nicméně většinou se podává denně jedna tableta. Vyrábí se více typů preparátů, které mají stejnou dávku ezetimibu (10 miligramů) a liší se dávkou simvastatinu (10-40 miligramů).

 

 

Nevýhody: Inegy může kromě nezávažných trávicích obtíží způsobit i zvýšení jaterních testů. U malého procenta pacientů může jeho užívání vyvolat bolesti svalů a u vzácně i nebezpečnou rabdomyolýzu. Pokud se po nasazení léku objeví bolesti svalů, pak je nutno lék vysadit a případně vyšetřit v krvi hladinu kreatinkinázy (CK), což je enzym uvolňovaný do krve z poškozených svalů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů