Midazolam je lék, který patří do skupiny benzodiazepinů. Jeho účinnou látkou je stejnojmenná sloučenina midazolam.

 

Princip: Midazolam účinkuje na centrální nervový systém a posilují vliv neurotransmiteru GABA ( kyselina gama-aminomáselná). Neurotransmitery jsou sloučeniny, které přenáší vzruchy mezi nervovými buňkami, GABA má v celkovém důsledku tlumivý vliv na mozek. Účinek midazolamu je krátký.

 

Využití: Midazolam se podává jako tzv. premedikace k uklidnění pacientů před různými vyšetřovacími a léčebnými zákroky (například gastroskopie, kolonoskopie, chirurgické operace apod.). Z tohoto hlediska je důležité i potlačení nepříjemných vzpomínek na vlastní zákrok. Lék se někdy podává i jako součást úvodu do celkové anestézie (úplné uspání pacienta před zákrokem).

 

Podávání: Záleží na rozvaze lékaře. Běžná dávka u dospělého člověka se obvykle pohybuje v síle 2,5-5 miligramů sloučeniny aplikované nitrožilní injekcí.

 

Nevýhody: Předávkování může způsobit poruchu vědomí s narušením dechového centra a ohrožením života. Lék by v žádném případě neměl být kombinován s alkoholem. Pravidelné užívání benzodiazepinů způsobuje dosti silnou závislost, po jejich vysazení se objeví abstinenční příznaky, jako je bolest hlavy, bolest svalů, úzkost, pocení, bušení srdce a neklid. Vzhledem k tomu, že při léčbě úzkostí se běžně injekční midazolam nepodává, týká se tato problematika spíše tabletových benzodiazepinů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů