Adacel je vakcína určená k očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli.

Účinná látka: Účinnou látkou je neaktivní toxoid tetanu, neaktivní toxoid difterie a antigeny bakterie bordetella pertussis. Jde tedy neživou vakcínu.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Vakcína Adacel u dospělých jedinců není hrazena za zdravotního pojištění, očkovaný si ji musí dobrovolně zvolit. Alternativou je hrazené očkování proti tetanu, které však nechrání proti ostatním výše uvedeným chorobám.


Aplikace: Adacel se u dospělých aplikuje v 1 dávce do deltového svalu. V dospělosti je doporučena alespoň jedna aplikace do 65 let, ideální je aplikace u žen plánujících těhotenství a u blízkých rodinných příslušníků těhotné ženy.


Nežádoucí účinky: Pro vakcínu Adacel platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Hlavní kontraindikací vakcíny je alergie na tuto vakcínu v anamnéze, nebo akutně probíhající horečnaté onemocnění. Vakcínu je možné kombinovat najednou s neživými i živými vakcínami při dodržení odlišných míst aplikace, s odstupem je možné ji podat nejdříve za 14 dnů po aplikaci jiné neživé vakcíny a nejdříve za 1 měsíc po aplikaci živé vakcíny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů