Twinrix Adult je vakcína určená k očkování jedinců nad 16 let věku proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B. Přípravek nemá být užíván k postexpoziční profylaxi hepatitidy B (tj. např. po poranění se injekční stříkačkou apod).

Účinná látka: Účinnou látkou je plně inaktivovaný virus hepatitidy A a povrchový antigen viru hepatitidy B. Vakcína obsahuje malé množství neomycinu. Jde o neživou vakcínu.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Vakcína Twinrix Adult není běžně hrazena ze zdravotního pojištění.


Aplikace: Twinrix Adult se aplikuje v dávce 1 ml do deltového svalu, celkem se provádí 3 aplikace (druhá aplikace 1 měsíc po první dávce a třetí aplikace 6 měsíců po první dávce). Ochranný titr protilátek je většinou přítomen za měsíc po začátku očkování.

Výjimečně lze provést i zrychlené schéma - den 0, 7, 21. Při tomto schématu je ale nutná posilovací čtvrtá dávka za 12 měsíců od první dávky.


Nežádoucí účinky: Pro vakcínu Twinrix Adult platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Hlavní kontraindikací vakcíny je alergie na tuto vakcínu v anamnéze, nebo akutně probíhající horečnaté onemocnění. Opatrnost musí být věnována jedincům s alergií na neomycin. Vakcínu je možné kombinovat najednou s neživými i živými vakcínami při dodržení odlišných míst aplikace, s odstupem je možné ji podat nejdříve za 14 dnů po aplikaci jiné neživé vakcíny a nejdříve za 1 měsíc po aplikaci živé vakcíny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů