Cervarix je vakcína určená k očkování proti viru HPV (Human papilloma virus), přesněji řečeno proti podtypům 16 a 18, které jsou nejčastěji zodpovědné za vznik rakoviny děložního čípku. Očkování má smysl i u chlapců, minimálně z důvodu snížení rizika, aby se stali přenašeči viru na neočkované partnerky. HPV virů nicméně existuje více druhů a proti nim vakcína nechrání.


Účinná látka: Cervarix obsahuje bílkovinné složky virionů HPV 16 a 18 vyrobené DNA rekombinantní technologií, jde tedy o neživou vakcínu.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Vakcína může být teoreticky aplikována v kterémkoliv věku, ale zásadní efekt má před zahájením sexuálního života. Z pojištění je proto hrazena u dívek a chlapců ve věku 13 let, přičemž platí že první dávka musí být podána nejdříve v den 13. narozenin a nejpozději den před 14. narozeninami. (I u starších jedinců nicméně řada zdravotních pojišťoven na vakcínu alespoň částečně přispívá.)


Aplikace: Vakcína se aplikuje do svalu 2x u jedinců do 14 let včetně a 3x u jedinců od 15 let včetně. Podrobnosti najdete níže:

jedinci do 14 let včetně – druhá dávka následuje za 5-13 měsíců po první
jedinci od 15 let včetně - druhá dávka následuje za 1 měsíc po první a třetí dávka za 6 měsíců po první


Nežádoucí účinky: Pro vakcínu Cervarix platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Hlavní kontraindikací vakcíny je akutně probíhající horečnaté onemocnění. Vakcína by měla být podána minimálně za 14 dnů po jiné neživé vakcíně, nebo alespoň za 1 měsíc po živé vakcíně (např. MMR vakcína).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů