Trumenba je vakcína určená k očkování proti meningokokovým infekcím. Přesněji řečeno pomáhá vakcína chránit proti meningokokům skupiny B, které jsou v ČR zodpovědné za cca 50% meningokokových nákaz.


Účinná látka: Účinnou látkou jsou složky bakterie Neisseria meningitis skupiny B vytvořené DNA rekombinantní metodou v buňkách escherichia coli. Jde tedy o neživou vakcínu.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Vakcína Trumenba aplikovaná na přání dotyčného (nebo jeho zákonného zástupce) bez zdravotní indikace není hrazena ze zdravotního pojištění a zájemce (či jeho zákonný zástupce) musí vakcínu uhradit.

Vakcína je hrazena ze zdravotního pojištění v následujících zdravotních indikacích:
  • jedinci se zaniklou funkcí sleziny
  • jedinci po transplantaci krvetvorných buněk
  • jedinci se závažnými poruchami imunity
  • jedinci po prodělané invazivní meningokokové infekci

Aplikace: Vakcína se aplikuje do svalu. Je určena pro jedince starší 10 let věku a podává se obvykle ve 2 dávkách, mezi kterými je interval 6 měsíců.

V případě očkování ze zdravotní indikace a při očkování s nutností rychlé protekce se doporučují 3 dávky ve zrychleném schématu (druhá dávka minimálně 1 měsíc po první a třetí dávka minimálně 4 měsíce po druhé).


Nežádoucí účinky: Pro vakcínu Trumenba platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Hlavní kontraindikací vakcíny je alergie na tuto vakcínu v anamnéze, nebo akutně probíhající horečnaté onemocnění. Vakcína by měla být podána minimálně za 14 dnů po jiné neživé vakcíně, nebo alespoň za 1 měsíc po živé vakcíně (např. MMR vakcína).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů