Gardasil je vakcína určená k očkování proti viru HPV (Human papilloma virus), přesněji řečeno proti podtypům 6, 11, 16 a 18, které jsou nejčastěji (zejména 16 a 18) zodpovědné za vznik rakoviny děložního čípku a genitálních bradavic. Očkování má smysl i u chlapců, minimálně z důvodu snížení rizika, aby se stali přenašeči viru na neočkované partnerky. HPV virů nicméně existuje více druhů a proti nim vakcína nechrání.


Účinná látka: Gardasil obsahuje bílkovinné složky virionů HPV 6, 11, 16 a 18 vyrobené DNA rekombinantní technologií, jde tedy o neživou vakcínu.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Vakcína může být teoreticky aplikována v kterémkoliv věku, ale zásadní efekt má před zahájením sexuálního života. V roce 2019 platí že z pojištění je hrazena pouze nejlevnější varianta se zahájenou aplikací mezi 13-14. rokem života. Touto nejlevnější variantou je Cervarix, který chrání pouze proti HPV 16 a 18. Při očkování vakcínou Gardasil jsou pojišťovny ochotny uhradit pouze částku do výše ceny Cervarixu a zbytek si musí klient doplatit (cca 1000 Kč v roce 2019).


Aplikace: Vakcína se aplikuje do svalu 2x u jedinců do 13 let včetně a 3x u jedinců od 14 let včetně. Podrobnosti najdete níže:

jedinci do 13 let včetně – druhá dávka následuje za 6 měsíců po první
jedinci od 14 let včetně - druhá dávka následuje za 2 měsíce po první a třetí dávka za 6 měsíců po první


Nežádoucí účinky: Pro vakcínu Gardasil platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Hlavní kontraindikací vakcíny je akutně probíhající horečnaté onemocnění. Vakcína by měla být podána minimálně za 14 dnů po jiné neživé vakcíně, nebo alespoň za 1 měsíc po živé vakcíně (např. MMR vakcína).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů