Soubory ke stažení najdete vždy u příslušné otázky (doc) a pak v zipu úplně dole na této stránce. Otázky jsem rozdělil na 6 základních okruhů - Akutní stavy, interna, ostatní obory, terapie, diferenciální diagnostika a pomocná vyšetření + chod praxe. Mimochodem, považuji tyhle otázky za to nejlepší, co jsem kdy během studia (a po něm) vypracoval. Snažil jsem se do řady z nich vložit i hodně mých znalostí a zkušeností, které jsem získal během praxe ve zdravotnictví.

Určitě by bylo na místě poděkovat řadě lidí, kteří mi byli různými způsoby nápomocni. Za prvé moc děkuji manželce a dětem za to, že to se mnou vydrželi. Nebylo to lehké. Dále moc, moc a moc děkuji dr. Elišce Košťálové za pravidelné konzultace a pomoc s doplněním celé řady otázek, prim. MUDr. Jiřímu Lešovskému (Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN) za pomoc s otázkou „Vyhl. č. 50/1978 Sb. V praxi pracovně lék. péče“, Mgr. Denise Štěrbové (odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky KHS kraje Vysočina) za pomoc s jednou skutečně hnusnou otázkou z hygieny, dr. Tomáši Jílkovi (VPL Humpolec) za řadu konzultací, sestře Veronice Ptáčkové za informace k poranění injekční jehlou a dr. Mirce Wagnerové za zaslání jejích vypracovaných otázek, do kterých jsem mohl nahlédnout pro inspiraci. Kromě toho také musím poděkovat dr. Richardu Machovi za pomoc s opravami.

V roce 2024 jsem otázky aktualizoval. Za pomoc s aktualizacemi a opravami bych chtěl poděkovat těmto kolegyním: dr. Dana Kocmánková, dr. Bára Medová, dr. Kateřina Nová, dr. Marcela Prokopová a dr. Lenka Weidingerová.

 

Pro zajímavost ještě odkaz na vypracované diagnózy a jejich terapii v .pdf (praktik.wz.cz)

 

Akutní a emergentní stavy

 1. KP resuscitace, v terénu bez pomůcek, v ordinaci PL, KPR dětí, použití automatického defibrilátoru
 2. Kraniocerebrální poranění, hl. kontuse, komoce – dg. a transport
 3. Poranění hrudníku a páteře vč. pneumothoraxu
 4. Poranění břicha a pánve
 5. Poranění končetin – fraktury, distorze, luxace 
 6. Poranění oka – perf., kontuze, cizí těleso, poleptání
 7. Epistaxe, krvácení z ucha, cizí těleso v nose a uchu
 8. Krvácení – druhy a stavění krvácení
 9. Tonutí ve sladké a slané vodě
 10. Úpal, úžeh, podchlazení; výšková nemoc
 11. Popáleniny
 12. Úraz el. proudem + Vyhl. č. 50/1978 Sb. v praxi pracovně lék. péče
 13. Polytraumata + PL u dopravní nehody
 14. Šok – druhy, th. opatření, prevence traumat. šoku
 15. Anafylaktický šok + generalisované alergické reakce, Quinckeho edém
 16. Bezvědomí – vyš. a transport
 17. Křečové stavy, epileptický záchvat
 18. Cévní mozková příhoda – klasif. dle etiol., vyš., th. v terénu, transport
 19. Status migrenosus
 20. Mimoústav. porod, předčas. porod, metrorrhagie
 21. Mimoděložní těhotenství - dif. dg. a první pomoc v terénu
 22. Ileus
 23. Infarkt myokardu, ak. koronární syndrom
 24. Hypertenzní krize
 25. Edém plic
 26. Embolie plicnice
 27. Spont. pneumothorax
 28. Akutní uzávěr končetinové tepny
 29. Astmatický záchvat u dospělého i dítěte, status asthmaticus
 30. Akut. laryngitida a epiglotitida u dospělých i dětí
 31. Intoxikace – léky (hypnotiky, analgetiky, antipyretiky, opiáty, psychofarmaky)
 32. Intoxikace – alkoholem, metylalkoholem, organic. rozpouštědly, houbami a uštknutí
 33. Intoxikace – CO a CO2, dráždivými plyny, vypití kyseliny či louhu
 34. Akutní stavy v psychiatrii
 35. Diabetické koma – hyper a hypoglykemické
 36. Hepatální koma
 37. Biliární kolika
 38. Akutní pankreatitida
 39. Renální kolika
 40. Thyreotoxická krize
 41. Poranění zdrav. sestry inj. jehlou – prevence a postexpoziční profylaxe

 

Interna

 1. Ischemická choroba srdeční – akutní 
 2. Ischemická choroba srdeční – chronická
 3. Arytmie – vč. antiarytmik používaných VPL, PM (kardiostimulátor)
 4. Kardiální insuficience – levostranná 
 5. Kardiální insuficience – pravostranná, cor pulmonale
 6. Hypertenze - def., klasif., st., rizik. fakt., dg.
 7. Zánětlivá onemocnění srdce + kardiomyopatie
 8. Vrozené a zejména získané srdeční vady, aneuryzma aorty, disekující aneuryzma
 9. Chronická žilní insuficience, varixy DK, varikozní komplex
 10. Tromboflebitidy a flebotrombozy, lymfedém 
 11. Onemocnění perierních tepen, ischemická choroba DK
 12. Akutní infekty horních cest dých. + bronchitidy + přístup k pac. s recid. inf. DC
 13. Pneumonie + pleuritidy - klasif. dle etiol., klinic. obrazu a th.
 14. TBC plic + sarkoidoza
 15. Syndrom spánkové apnoe
 16. Astma bronchiale
 17. CHOPN, plic. emfyzém
 18. Respirační insuficience, akutní, chron. – domácí oxygenátor
 19. Imunopatologické stavy v ordinaci VPL – klinic. jednotky, jejich dg. a th.
 20. Pac. s alergickým onem. v ord. VPL
 21. Dyspeptický syndrom horního typu – nausea a zvracení, pyroza, říhání, škytavka, dysfagie, foetor ex ore, pálení jazyka
 22. Dyspeptický syndrom dolního typu – meteorismus, průjem, zácpa, colon irritabile
 23. M. Crohn + colitis ulcerosa + divertikulitida
 24. Onemocnění jícnu (refluxní choroba, ezofagitida, divertikly, achalázie, varixy, karcinom)
 25. Vředová choroba gastroduodenální
 26. Kolorektální karcinom - TOKS
 27. Chronické hepatitidy a cirhóza
 28. Toxické poškození jater včetně poškození léky a alkoholem + nádory jater, ascites
 29. Onemocnění žlučníku a žlučových cest
 30. Pankreatitida akutní a chronická
 31. Nádory pankreatu
 32. Anémie - sideropenické a perniciózní
 33. Anémie u chronických onemocnění, myelodysplastický syndrom
 34. Akutní a chronické leukémie
 35. Myelom, plazmocytom
 36. Lymfomy a M. Hodgkin
 37. Trombopatie a koagulopatie + hemofilie v ordinaci VPL
 38. Manifestní a subklinická hypotyreóza, autoimunitní thyreoiditida
 39. Manifestní a subklinická hypertyreóza, m. Basedow
 40. Tyreoidální uzly a karcinomy, péče o pacienty po operaci štítné žlázy
 41. Nemoci štítné žlázy v graviditě
 42. Choroby nadledvin (incidentalomy, endokrinní hypertenze, Addisonova choroba)
 43. Hypo- a hyperfunkční syndromy hypofýzy
 44. Hyper- a hypoparatyreóza
 45. Ženský a mužský hypogonadismus
 46. Metabolický sy – def., dg., prevence
 47. DM – klasifikace, etiol., patogeneze, náplň dispenzárních kontrol
 48. DM – klinic. obraz + dg. + intervence život. stylu (praktická dop. diety a fyzické aktivity)
 49. DM – terapie (inzulíny orient., PAD), kriteria kompenzace 
 50. DM – komplikace (ak. + chron.) vč. tzv. „diabetické nohy“
 51. Obezita – def., patogeneze, th.
 52. Poruchy metabolismu tuků
 53. Hyperurikémie + dna
 54. Akutní selhání ledvin
 55. Chronická renální insuficience, urémie
 56. Intersticiální nefritidy – ak., chron.
 57. Glomerulonefritidy a nefrotický syndrom
 58. Ak., chron., recidiv. infekce močových cest, asymptom. bakteriurie
 59. Onemocnění prostaty + urolitiáza
 60. Nádory ledvin, moč. cest a mužského pohlavního ústrojí
 61. Hydrokéla, balanitida, fimóza a parafimóza
 62. Erektilní dysfunkce
 63. Revmatoidní artritida + m. Bechtěrev
 64. Artritidy jako součást jiných onemocnění (psoriasa, Lymeská borelióza, infekční a reaktivní artritidy
 65. Vaskulitidy, polymyalgia rheumatica
 66. Mimokloubní revmatické syndromy + dnavá artritida
 67. Osteoartróza kyčelního a kolenního kloubu
 68. Osteoporóza, osteomalacie a vitamin D

 

Ostatní obory

 1. NPB – def., klasifikace, klin. obraz a dif. dg. vč. dětí, známky perit. dráždění
 2. Druhy a ošetření ran, rané inf. (tetanus) – profylaxe, Rp. obvazového materiálu
 3. Dekubity a jejich ošetřování
 4. Kýly břišní – klasifikace, klin. obraz, dif. dg., kompl.
 5. Onemocnění konečníku – hemoroidy, anální fisura
 6. Bolesti ramenního kloubu
 7. Bolesti v oblasti kyčelního kloubu
 8. Bolesti a otok kolenního kloubu
 9. Bolesti v oblasti loketního kloubu, předloktí a ruky
 10. Bolesti v oblasti hlezenného kloubu, paty a chodidla vč. získaných deformit, vyš. plochonoží
 11. Cévní mozkové příhody vč. následné péče u VPL, posudkové hledisko
 12. Roztroušená skleróza + extrapyramidové poruchy
 13. Meningitidy a meningoencefalitidy
 14. Nádorová onemocnění CNS – primární nádory a metastázy do mozku
 15. Perif. parézy, zejména pak paréza lícního nervu
 16. Neuralgie
 17. Úžinové syndromy + Tietzův syndrom
 18. Polyneuropatie
 19. Vertebrogenní algický syndrom – dg., th.
 20. Nejčastější symptomy psychických poruch, bludy a halucinace
 21. Psychosomatické poruchy
 22. Deprese
 23. Úzkostné a fobické poruchy, panická ataka
 24. Poruchy spánku
 25. Poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie)
 26. Demence – diff. dg., MME, léčebné možnosti v ordinaci VPL
 27. Gerontopsychiatrické problémy – změny osobnosti, chování, emoce, delirantní stavy, organic. psychosyndrom, paranoia
 28. Závislost na alkoholu, lécích, nikotinu, patol. hráčství
 29. Závislost na drogách – hlavní typy, prevence, substituce, odvykací postup
 30. Spolupráce s rodinou pečující o pac. v terminálním stadiu onemocnění, sdělování nepříznivé dg., domácí hospic
 31. Komunikace lékaře s pac. obecně, inform. souhlas, nesouhlas pac. s léčebným postupem, hospit. bez souhlasu nemocného
 32. Komplikace těhotenství – hyperemesis grav., eklampsie, hypertenze, infekce moč.cest
 33. Komplikace šestinedělí – retence mléka, zánět prsu, laktační psychoza
 34. Gynekologické nádory + tumory prsu
 35. Záněty především zevních rodidel – vulvitida, absces Bartholinské žlázy
 36. Dysmenorea
 37. Antikoncepce – druhy, vedl. úč., spolehlivost, lék. interakce
 38. Klimakterické obtíže a možnosti jejich ovlivnění
 39. Lymeská borelióza + klíšťová encefalitida
 40. Infekční gastroenteritidy – dělení dle původců, dg. a th.
 41. Břišní tyfus a paratyfy, legionelóza 
 42. Tetanus a vzteklina
 43. Otravy z potravin (botulismus, stafyl. enterotoxin, clostr.)
 44. Toxoplazmóza + enterobióza (oxyuriáza), askarióza, teniózy
 45. Infekční hepatitidy
 46. Herpetické infekce (herpes simplex, herpes zoster)
 47. Infekční mononukleoza a CMV
 48. Pertuse, parapertuse + mykoplazmové a chlamydiové inf.
 49. Chřipka
 50. Spalničky
 51. Epidemiologická opatření v praxi VPL - izolace nemocného, karanténa, opatření v ohnisku nákazy, povinná hlášení inf. onem.
 52. Vysoce nebezpečné infekce včetně importovaných nákaz a opatření proti nim, nové a vracející se infekce
 53. Nutriční, mikrobiologická a toxikologická problematika v hygieně výživy řešená v oboru VPL včetně problematiky pitné vody
 54. Impetigo, foliculitis, furunkl, erysipel
 55. Scabies, pediculosis
 56. Dermatomykozy – tinea, onychomykózy, pityriasis,kandidózy
 57. Veruky, condylomata
 58. Ekzémy vč. atopického ekzému – druhy, th.
 59. Atopický ekzém + solární dermatitida
 60. Varikozní dermatitida + ulcus cruris
 61. Psoriasis
 62. Acne vulgaris + hyperhidrosis
 63. Kožní névy, prekancerozy a kožní nádory
 64. Alopecie – druhy, etiol., dg. a th.
 65. Syfilis + kapavka + další pohlavně přenášené choroby
 66. HIV pozitivita, etiologie, patofyziologie, symptomatologie, klinický obraz, stádia, léčebný postup, disp., komorbidity, právní aspekty
 67. Kožní projevy vnitřních nemocí
 68. Záněty očních víček (vč. hordeola a chalazea) a oč. spojivek
 69. Iritidy a iridocyklitidy – klinic. obraz a dif.dg.
 70. Katarakta
 71. Glaukom
 72. Poruchy vizu, slepota – nejčastější příčiny, dg., th. a prev. + problematika nevidomých
 73. Rinitidy, sinusitidy vč. polinózy a vazomotorické rýmy, hyposenzibilizace
 74. Bolesti ucha, výtok z ucha, zalehlé ucho + zevní otitidy
 75. Otitis media ac., chron.
 76. Angíny a jejich kompl., indikace k TE
 77. Poruchy sluchu a hluchota získaná vč. poškození sluchu hlukem, aspekty z pohledu závodního lékaře
 78. Výživa kojenců a batolat, kojení
 79. Febrilní stavy v dětském věku, kompl., th.
 80. Dětská exantémová onemocnění
 81. Očkovací kalendář od narození do 18ti let věku
 82. Geriatrická křehkost a tzv. geriatrické syndromy, involuční deteriorace
 83. Problematika výživy a hydratace ve stáří
 84. Inkontinence moči a stolice + Rp. inkont. pomůcek
 85. Posouzení funkční schopnosti seniora vč. soběstačnosti a test Barthelové + možnosti zdrav., soc., ekonom. a institucionální intervence seniorů

 

Terapie

 1. Zásady racionální farmakoterapie, osud léku v organismu
 2. Nejčastěji se vyskytující interakce léčiv
 3. Farmakoterapie v dětském věku – zejména u akut. stavů
 4. Farmakoterapie u seniorů
 5. Farmakoterapie v těhotenství a při laktaci
 6. Farmakoterapie při renální insuficienci
 7. ATB – charakteristika hlav. skupin ATB a jejich hlavní indikační priority
 8. Preventivní a profylaktické podávání ATB 
 9. Kortikoidy v systémové terapii – indikace, KI, než. úč.
 10. Antikoagulancia + antiagregační th. 
 11. Analgetika a anodyna
 12. NSA – systémová a lokální
 13. Antidepresiva + anxiolytika
 14. Hypnotika + neuroleptika
 15. Léčba demencí a poruch chování v seniu
 16. Antihypertensiva
 17. Léčba ICHS + srdeční insufic.
 18. Léčba ICHDK + CHŽI + ulcus cruris
 19. Léčba hyperurikémie a dnavého záchvatu
 20. ATB a chemoth. u inf. dýchacích cest
 21. Symptomatická léčba onem. DC
 22. ATB a chemoth. u inf. moč. cest
 23. Syst. a lok. léčba ATB a kortikoidy v dermatologii
 24. Syst. a lok. léčba ATB, popř. kortikoidy v očním lék.
 25. Syst. a lok. léčba ATB, popř. kortikoidy v ORL
 26. Léčba průjmů a zácpy
 27. Léčba vředové choroby gastroduodenální a refluxní choroby jícnu
 28. Očkování – povinné, nepovinné, druhy vakcín, možné kombinace, mezinárodní očkovací průkaz
 29. Profylaxe malárie a cestovních průjmů
 30. Prevence KV onemocnění vč. edukace zdrav. živ. stylu (zejména zdravá výživa a fyzická aktivita)
 31. Prevence a screening onkol. onem. v ord. VPL
 32. Péče o vybraná onkol. onem. v ord. VPL
 33. Paliativní péče o pac. v terminál. st. onemocnění 
 34. Fyzikální terapie – rozdělení dle druhů aplikované energie a podle hlavního účinku, obecné kontraindikace fyzikál. th.
 35. Základní fyzioterapeutické metody a koncepty 
 36. Indikace a kontraindikace lázeňské léčby v ČR 

 

Diferenciální diagnostika

 1. Dif. dg. bolestí hlavy 
 2. Dif. dg. bolestí na hrudi 
 3. Dif. dg. bolestí břicha 
 4. Dif. dg. bolestí v zádech 
 5. Dif. dg. dušnosti + dusící se pac. 
 6. Dif. dg. kašle + hemoptýza
 7. Dif. dg. krvácení do GIT (hematemeza, enteroragie, meléna)
 8. Dif. dg. onemocnění konečníku – bolesti, pálení, krvácení 
 9. Dif. dg. hematurie mikro a makroskopické
 10. Dif. dg. exantémů, flush, rash
 11. Dif. dg. pac. s horečkou a subfebriliemi
 12. Dif. dg. edémů, zejména otoků DK
 13. Dif. dg. zvětšených mízních uzlin
 14. Dif. dg. pac. s únavovým sy
 15. Dif. dg. u pac., který hubne 
 16. Dif. dg. poruch vědomí, synkopy 
 17. Dif. dg. závratí 
 18. Dif. dg. křečových stavů, třes
 19. Dif. dg. pac. se zarudlým okem, bolestí oka
 20. Dif. dg. krvácení z ucha
 21. Dif. dg. pruritu 
 22. Dif. dg. ikterů 
 23. Dif. dg. „vysoké FW“
 24. Dif. dg. „vysokých jaterních testů“

 

Pomocná vyšetření, provoz praxe

 1. Indikace lab. vyšetření – hematol., biochemie, mikrob. a hodnocení výsl.
 2. Indikace zobrazovacích vyš. – RTG, UZ, CT, NMR, scinti, endoskopická vyš. a jejich kontraindikace
 3. Hodnocení EKG křivky
 4. Systém primární zdravotní péče v ČR, základní zákony týkající se zdravotní péče, vyhlášky, smlouvy se ZP, metodika VZP, MNK klasifikace
 5. Péče lege artis, povinná mlčenlivost, právní odpovědnost
 6. Ekonomika praxe VPL, kapitace, bonusy, regulace
 7. Lékař jako zaměstnavatel
 8. Preventivní a dispenzární prohlídky – právní ukotvení, rozsah, frekvence, indikace pomoc. vyš.
 9. Pracovně lékařské služby, práce v riziku – legislativa
 10. Předoperační interní vyšetření, stratifikace op. rizika
 11. Vyšetření pro ŘP (řidičský průkaz a průkaz vůdce malého plavidla), ZP (zbrojní pas a průkaz pracovníka v potravinářství) a pro účely ČSSZ, Úřad práce, policii ČR
 12. Dlouhodobá a krátkodobá pracovní neschopnost
 13. Prohlídka mrtvého, list o prohlídce mrtvého
 14. Spolupráce s agenturami domácí péče, s ambul. i lůžkovými specialisty, s terénní pečov. službou

 

Doplňky

 

Ke stažení v zip:

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů