Tetavax je vakcína určená k očkování proti tetanu.

Účinná látka: Účinnou látkou je inaktivovaný toxin (toxoid) produkovaný bakterií clostridium tetani. Tetavax proto patří mezi neživé vakcíny.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Vakcína je u dospělých hrazena ze zdravotního pojištění. Vakcína se aplikuje v pravidelných intervalech (ideálně á 15 let do 60 let věku, nebo á 10 let nad 60 let věku) a v některých případech po akutním poranění.


Aplikace: Očkovací látka se aplikuje do svalu v dávce 0,5 ml zpravidla 1x nebo 3x. Pravidla pro aplikaci jsou níže. Závisí na koncentraci protilátek, případně při poranění na době uplynulé od minulého očkování.

Očkování dle protilátek:
pod 0,10 IU/ml - přeočkovat 3 dávkami
0,10-0,50 IU/ml - přeočkovat 1 dávkou
0,50-1,0 IU/ml - do dvou let zopakovat odběr
nad 1,0 IU/ml - běžné očkovací schéma

Přeočkování 3 dávkami:
1. dávka = 0
2. dávka = 6. týdnů po první
3. dávka = 6 měsíců po druhé

Očkování po poranění:
Tetanus po poraneni


Nežádoucí účinky: Pro vakcínu Tetavax platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Kromě alergické reakce na Tetavax v minulosti by neměla být vakcína podána při akutním horečnatém onemocnění. Z vlastní zkušenosti doporučuji předem konzultovat aplikaci vakcíny u pacientů léčených biologickou terapií s příslušným centrem biologické léčby.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů