Engerix B-20 je vakcína určená k očkování jedinců nad 16 let věku proti virové hepatitidě B.

Účinná látka: Účinnou látkou je antigen viru hepatitidy B produkovaný na kulturách kvasinek. Jde tedy o neživou vakcínu.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Vakcína Engerix B-20 je hrazena ze zdravotního pojištění pouze v některých výjimečných případech:
  • pacienti s renální insuficiencí zařazovaní do pravidelných dialyzačních programů
  • klienti přijatí do domovů pro zdrav. postižené a do domovů se zvláštním režimem
  • jedinci po rizikovém kontaktu s nemocným (či bacilonosičem)
  • jedinci po poranění rizikovým předmětem (např. injekční jehlou)

Očkování u exponovaných povolání (studenti lékařských fakult a zdravotnických škol, lidé pracujících na pracovištích s vyšším rizikem výskytu infekčních onemocnění, pracovníci integrovaného záchranného systému) je hrazeno přímo ze státního rozpočtu, očkovaný tedy vakcínu ani v tomto případě nemusí platit.


Aplikace: Engerix B-20 se aplikuje v dávce 1 ml do deltového svalu:

Standardní schéma: 3 aplikace v režimu 0., 1. a 6. měsíc (druhá aplikace 1 měsíc po první dávce a třetí aplikace 6 měsíců po první dávce). Ochranný titr protilátek je většinou přítomen za měsíc po začátku očkování.

Zrychlené schéma: 3 aplikace v režimu 0., 1. a 2. měsíc. Protilátky vznikají rychleji, ale je třeba navíc podat čtvrtou dávku 12 měsíců po první dávce.

Velmi rychlé schéma: 3 aplikace v režimu 0., 7. a 21. den. Při tomto očkovacím schématu se aplikuje ještě 4. dávka 12 měsíců po první dávce. Toto schéma má být užíváno výjimečně.

Profylaxe při neprofesionální expozici neznámému biologickému materiálu: standardní schéma 0., 1. a 6. měsíc (viz.výše).

Profylaxe při profesionální expozici neznámému biologickému materiálu: zdravotníci by měli být očkováni, proto nejprve zjištění antiHBs a při hladině pod 10 mIU/ml přeočkování 1 dávkou

Schéma pro pacienty s renální insuficiencí (včetně již dialyzovaných): 4 dávky v 0., 1., 2. a 6. měsíci.

Doba ochrany se odhaduje na 15 let, přítomnost ochrany je možné určit odběrem titru protilátek anti-HBs. Přeočkování se má provést při poklesu titru anti-HBs protilátek pod 10 mIU/ml.


Nežádoucí účinky: Pro vakcínu Engerix B-20 platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Hlavní kontraindikací vakcíny je alergie na tuto vakcínu v anamnéze, nebo akutně probíhající horečnaté onemocnění. Vakcínu je možné kombinovat najednou s neživými i živými vakcínami při dodržení odlišných míst aplikace, s odstupem je možné ji podat nejdříve za 14 dnů po aplikaci jiné neživé vakcíny a nejdříve za 1 měsíc po aplikaci živé vakcíny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů