Skip to main content
 


Fráze VPL

ctrl+c, ctrl+v :)
 

Preventivní prohlídka

 


RA:
OA:
FA:

AA:
Abuzus:
SPA:
GA:

Očkování proti tetanu:
Poslední kolonoskopie:
Poslední mamografie:
poslední TAT:
TOKS:

Výška:
Váha:
Vizus: poslední řádek na obě oči
Sluch: bez patologie na 6 m

onkologická prevence negativní

TK:

Subj: bez obtíží
Celkově: normostenický, normální hydratace, bez ikteru, bez klidové dušnosti, bez cyanozy, ameningeální, orientačně bez neurologické lateralizace
Hlava: oči bez výtoku, zornice symetrické, reagující na osvit, nos a uši bez výtoku, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře
Krk: bez otoku, bez eflorescencí, štítná žláza nezvětšená, uzliny nejsou zvětšené
Hrudník: symetrický, akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu, dýchání čisté, bez vedlejších fenoménů
Břicho: měkké, prohmatné, bez rezistence, palpačně nebolestivé, játra nezvětšena, slezina nehmatná, peristaltika +, tapottement neg.
DKK: bez otoků, symetrické, pulzace hmatné do periferie, bez eflorescencí

EKG: akce prav, sinus. rytmus, TF:84/min, PQ:160ms, QRS:90ms, srdeční osa intermed, rS ve V1, nejsou známky TEN či ACS


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Předoperační vyšetření


Pacient byl indikován k operačnímu zákroku v celkové anestezii. Oprese neguje, dýchá se dobře, břicho nebolí a DKK neotékají.

RA: bez anamnézy kardiálních onemocnění, hluboké žilní trombozy, či TEN
OA:
FA:
AA:
Abuzus:

TK:

Celkově: normostenický, normální hydratace, bez ikteru, bez klidové dušnosti, bez cyanozy, ameningeální, orientačně bez neurologické lateralizace
Hlava: oči bez výtoku, zornice symetrické, reagující na osvit, nos a uši bez výtoku, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře
Krk: bez otoku, bez eflorescencí, štítná žláza nezvětšená, uzliny nejsou zvětšené
Hrudník: symetrický, akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu, dýchání čisté, bez vedlejších fenoménů
Břicho: měkké, prohmatné, bez rezistence, palpačně nebolestivé, játra nezvětšena, slezina nehmatná, peristaltika +, tapottement neg.
DKK: bez otoků, symetrické, pulzace hmatné do periferie, bez eflorescencí

EKG: akce prav, sinus. rytmus, TF:84/min, PQ:160ms, QRS:90ms, srdeční osa intermed, rS ve V1, nejsou známky TEN či ACS

Závěr: Pacient je KP kompenz, ASA I, není kontraindikací operačního zákroku, perioperační hydratace a prevence TEN dle zavedených zvyklostí.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Roční diabetická prohlídka


Sledován pro diabetes od r.XXXX. Bez výrazných obtíží, KP kompenzován, poučen o dietních opatřeních.

Výška:      Váha:      BMI:      Obvod pasu:      TK:      TF:

Glykemie nalačno:
Glykovaný Hgb:
Poslední oční vyšetření:

Celkově: normostenický, normální hydratace, bez ikteru, bez klidové dušnosti, bez cyanozy, ameningeální, orientačně bez neurologické lateralizace
Hlava: oči bez výtoku, zornice symetrické, reagující na osvit, nos a uši bez výtoku, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře
Krk: bez otoku, bez eflorescencí, štítná žláza nezvětšená, uzliny nejsou zvětšené
Hrudník: symetrický, akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu, dýchání čisté, bez vedlejších fenoménů
Břicho: měkké, prohmatné, bez rezistence, palpačně nebolestivé, játra nezvětšena, slezina nehmatná, peristaltika +, tapottement neg.
DKK: bez otoků, symetrické, pulzace hmatné do periferie, bez eflorescencí

EKG: akce prav, sinus. rytmus, TF:84/min, PQ:160ms, QRS:90ms, srdeční osa intermed, rS ve V1, nejsou známky TEN či ACS


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Periodická pracovní prohlídka


Pracuje v ….. již ….. let jako ....., bez subj. obtíží, práci zvládá dobře
zrak 4/4 bilat, sluch na 6 metrů bez patologie, brýle nenosí
Režim práce:
Rizikové faktory:

OA:
FA:
AA:

TK:

Celkově: normostenický, normální hydratace, bez ikteru, bez klidové dušnosti, bez cyanozy, ameningeální, orientačně bez neurologické lateralizace
Hlava: oči bez výtoku, zornice symetrické, reagující na osvit, nos a uši bez výtoku, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře
Krk: bez otoku, bez eflorescencí, štítná žláza nezvětšená, uzliny nejsou zvětšené
Hrudník: symetrický, akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu, dýchání čisté, bez vedlejších fenoménů,
Břicho: měkké, prohmatné, bez rezistence, palpačně nebolestivé, játra nezvětšena, slezina nehmatná, peristaltika +, tapottement neg.
DKK: bez otoků, symetrické, pulzace hmatné do periferie, bez eflorescencí

Z: Schopen bez dalších omezení
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů