ctrl+c, ctrl+v :)

 

Nachlazení

Nachlazení, rýma, kašel, hrdlo zarudlé, dýchání je čisté, mukolytika, odpočinek, PN, za týden ...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osteoporóza

Prosím o provedení DXA v rámci populačního programu časného záchytu osteoporózy. V případě nálezu vhodného k nasazení bisfosfonátů prosím o zahájení terapie a případnou dispenzarizaci ve Vaší ambulanci. Děkuji.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolonoskopie TOKS

- diagnóza Z12.1

Prosím o provedení kolonoskopie u pacienta s pozitivním TOKS. Děkuji.
- test proveden dne:
- přístroj Quick Plus, cut-off 10 ug/g
- výsledek testu: Hb/g
- prázdnění: Picoprep

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka - koncept

Váha:  kg, výška:  cm
RA:
OA:
FA:
AA:
Abúzus:


TAT:
TOKS:
Gyne vyš:
Mamografie:

Screening ca plic (55-74):
Screening osteoporózy (nad 60 Ž, 70 M):
Screening ca prostaty (50-69):

subj:

obj: výživy přiměřené, eupnoe , hlava, krk bpn , pulmo O, As reg 80/min, ozvy ohr, tk 130/70, břicho měkké, palp. nebol. hepar 0, DKK bez otoků, varixů, onkolog prohlídka negativní

EKG: akce prav, sinus. rytmus, TF:84/min, PQ:160ms, QRS:90ms, srdeční osa intermed, rS ve V1, nejsou známky TEN či ACS

Z:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření - koncept

Váha:  kg, výška:  cm

Pacient byl indikován k operačnímu zákroku v celkové anestezii. Oprese neguje, dýchá se dobře, břicho nebolí a DKK neotékají.

RA: bez anamnézy kardiálních onemocnění, hluboké žilní trombozy, či TEN
OA:
FA:
AA:
Abuzus:


obj: výživy přiměřené, eupnoe, hlava, krk bpn, dýchání je čisté, TK 130/70, As reg 80/min, ozvy ohr, břicho měkké, palp. nebol. hepar 0, DKK bez otoků, varixů

EKG: akce prav, sinus. rytmus, TF:84/min, PQ:160ms, QRS:90ms, srdeční osa intermed, rS ve V1, nejsou známky TEN či ACS

Závěr: Pacient je KP kompenz, není kontraindikací operačního zákroku, perioperační hydratace a prevence TEN dle zavedených zvyklostí.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Velká diabetická prohlídka

Velká DP - koncept

Váha:  kg, výška:  cm
Sledován pro diabetes. Bez výrazných obtíží, KP kompenzován, poučen o dietních opatřeních.

PAD:

Glykemie nalačno:
Glykovaný Hgb:

Poslední oční vyšetření:

obj: výživy přiměřené, eupnoe , hlava, krk bpn , pulmo O, As reg 80/min, ozvy ohr, tk 130/70, TF:74/min břicho měkké, palp. nebol. hepar 0, DKK bez otoků, varixů, pulzace hmatné do periferie bilat.

EKG: akce prav, sinus. rytmus, TF:84/min, PQ:160ms, QRS:90ms, srdeční osa intermed, rS ve V1, nejsou známky TEN či ACS

Z: medikace nadále, kontrola dle dispenz. doporučení, malá DP za 6 měsíců

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Malá diabetická prohlídka

Malá DP - koncept

Váha:  kg, výška:  cm
Léčen pro diabetes 2. typu.
PAD:

Glykemie nalačno:
Glykovaný Hgb:

Poslední oční vyšetření:

Subj: bez obtíží
Obj: výživy přiměřené, eupnoe , hlava, krk bpn , pulmo O, As reg 80/min, ozvy ohr, tk 130/70, TF:74/min břicho měkké, palp. nebol. hepar 0, DKK bez otoků, varixů, pulzace hmatné do periferie bilat.

Z: medikace nadále, pravidelné kontroly, velká DP za 6 měsíců


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Těhotenská prohlídka


Týden:
Oš.gynekolog:
OA:
FA: sine
Abuzus: nekouří, alkohol nepije
 

Subj: bez obtíží
Celkově: normostenická, normální hydratace, bez ikteru, bez klidové dušnosti, bez cyanozy, ameningeální, orientačně bez neurologické lateralizace
Hlava: oči bez výtoku, zornice symetrické, reagující na osvit, nos a uši bez výtoku, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře
Krk: bez otoku, bez eflorescencí, štítná žláza nezvětšená, uzliny nejsou zvětšené
Hrudník: symetrický, akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu, dýchání čisté, bez vedlejších fenoménů
Břicho: těhotenské, prohmatné, bez rezistence, palpačně nebolestivé, játra nezvětšena, slezina nehmatná, peristaltika +, tapottement neg.
DKK: bez otoků, symetrické, pulzace hmatné do periferie, bez eflorescencí
onkologická prevence negativní
 
EKG: akce prav, SR, TF:74/min, PQ:160ms, QRS:90ms, srdeční osa intermed, rSr ve V1, bez ložisk. změn
 
Z: KP kompenz., bez patologického nálezu
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Periodická pracovní prohlídka


Pracuje v ….. již ….. let jako ....., bez subj. obtíží, práci zvládá dobře
zrak 4/4 bilat, sluch na 6 metrů bez patologie, brýle nenosí
Režim práce:
Rizikové faktory:

OA:
FA:
AA:

TK:

Celkově: normostenický, normální hydratace, bez ikteru, bez klidové dušnosti, bez cyanozy, ameningeální, orientačně bez neurologické lateralizace
Hlava: oči bez výtoku, zornice symetrické, reagující na osvit, nos a uši bez výtoku, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře
Krk: bez otoku, bez eflorescencí, štítná žláza nezvětšená, uzliny nejsou zvětšené
Hrudník: symetrický, akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu, dýchání čisté, bez vedlejších fenoménů,
Břicho: měkké, prohmatné, bez rezistence, palpačně nebolestivé, játra nezvětšena, slezina nehmatná, peristaltika +, tapottement neg.
DKK: bez otoků, symetrické, pulzace hmatné do periferie, bez eflorescencí

Z: Schopen bez dalších omezení

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Řidičský průkaz - sebrat


Dle § 89a z. č. 361/2000 Sb. Vás tímto informuji, že pacient XXX, narozen, XXX bydlištěm XXX, uvedl, že je držitelem řidičského oprávnění, a zjistil jsem, že není zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla. (ad obecní úřad dle bydliště)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů