Nimenrix je vakcína určená k očkování proti meningokokovým infekcím, přesněji řečeno pomáhá vakcína chránit proti meningokokům skupiny A, C, W135, a Y. Pro ČR je významná zejména ochrana před meningokokem skupiny C, který je zodpovědný za cca 50% meningokokových infekcí v ČR. Problémem je, že vakcína nechrání proti meningokovi skupiny B, který v ČR tvoří cca 50% zbylých případů.


Účinná látka: Účinnou látkou jsou složky bakterií Neisseria meningitis zmíněných skupin A, C, W135, a Y, jde tedy o neživou vakcínu.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Vakcína Nimenrix aplikovaná na přání dotyčného (nebo jeho zákonného zástupce) bez zdravotní indikace není hrazena ze zdravotního pojištění a zájemce (či jeho zákonný zástupce) musí vakcínu uhradit.

Vakcína je hrazena ze zdravotního pojištění v následujících indikacích:
  • jedinci s chyběním sleziny / se zaniklou funkcí sleziny
  • jedinci po transplantaci krvetvorných buněk
  • jedinci se závažnými poruchami imunity
  • jedinci po prodělané invazivní meningokokové infekci

Aplikace: Vakcína se aplikuje do svalu. Většinou je podávána v jedné dávce (u dětí do 6 měsíců věku ve dvou dávkách). Přeočkování se doporučuje po cca 5 letech. U osob, kdy je vakcína podávána ze zdravotní indikace (a hrazena z pojištění) se doporučují 2 dávky s odstupem 2 měsíců. Přesnější informace viz. níže.

Děti od 6 týdnů do méně než 6 měsíců: 2 dávky s rozestupem 2 měsíců mezi dávkami
Děti od 6 měsíců, děti a dospělí: 1 dávka
Zdravotní indikace: 2 dávky s odstupem 2 měsíců

U dětí ve věku od 6 týdnů do méně než 12 měsíců se ve 12 měsících věku podává posilovací dávka s intervalem alespoň 2 měsíce od posledního podání vakcíny Nimenrix. (zdroj: Avenier)


Nežádoucí účinky: Pro vakcínu Nimenrix platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Hlavní kontraindikací vakcíny je alergie na tuto vakcínu v anamnéze, nebo akutně probíhající horečnaté onemocnění. Vakcína Nimenrix by měla být podána minimálně za 14 dnů po jiné neživé vakcíně, nebo alespoň za 1 měsíc po živé vakcíně (např. MMR vakcína).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů