Rabipur je vakcína určená k očkování proti vzteklině.

Účinná látka: Vakcína obsahuje inaktivovaný virus vztekliny pomnožený na buňkách kuřecích embryí, jde tedy o neživou vakcínu.


Hrazení ze zdravotního pojištění: Rabipur je hrazen z pojištění jako součást postexpoziční profylaxe, tj. při vysokém riziku nedávného kontaktu pacienta s virem vztekliny (např. rizikové pokousání zvířetem). Preventivní (preexpoziční) očkování hrazeno z pojištění není, u rizikových povolání (veterináři) je nicméně vakcína hrazena přímo ze státního rozpočtu a dotyčný ji platit nemusí. Preventivní podání vakcíny si tedy platí pouze cestovatelé očkovaní na vlastní žádost.


Aplikace: U dospělých jedinců se podávají celkem 3 dávky do svalu, přesný harmonogram podání závisí na situaci:

a) Preventivní podání – 3 dávky ve dnech 0,7,21 (nebo 0,7,28), případně je možné zrychlené schéma ve dnech 0,3,7. Přeočkování se doporučuje dle hladin protilátek za 2-5 let.

b) Postexpoziční profylaxe – u neočkovaných osob 4-5 dávek (pro potřeby tohoto textu dále příliš složité)


Nežádoucí účinky: Pro Rabipur platí podobné nežádoucí účinky jako pro většinu ostatních vakcín. Relativně časté jsou lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, bolest, otok). Celkové mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, celkovou nevůli, únavu, trávicí obtíže a další. Méně často se může objevit alergická reakce včetně extrémně vzácného anafylaktického šoku.


Kontraindikace: Očkování by nemělo být provedeno při anamnestické alergické reakci vzniklé po předchozím podání této vakcíny a při akutním horečnatém onemocnění. Výjimkou je výše zmíněná postexpoziční profylaxe, kdy žádné kontraindikace nejsou (riziko rozvoje vztekliny bereme jako větší hrozbu). Vakcína může být teoreticky podána do různých částí těla souběžně s jinými neživými, nebo živými vakcínami, ale lepší je její podání až s určitým časovým odstupem po jejich aplikaci (2 týdny po jiné neživé vakcíně, 4 týdny po živé vakcíně).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů