Vaječník (ovarium) je párový orgán lokalizovaný v ženské pánevní oblasti, který je součástí pohlavní soustavy ženy. Má ovoidní tvar a dosahuje délky asi 3-4 centimetry. Laterální pól vaječníku je v úzkém kontaktu s rozšířeným zakončením stranově příslušného vejcovodu a mediální pól vaječníku je pevným vazem napojen na tělo dělohy. Každý z vaječníků je k okolí kromě vazů fixován i mesovariem, což je dvojitá vrstva (duplikatura) peritonea, v níž k vaječníku probíhají cévy a nervy a do vaječníku vstupují v místě označovaném jako hilus vaječníku. 

 

Stavba vaječníku

Povrch vaječníku je tvořen jednou vrstvou buněk kubického epitelu. Pod povrchovým epitelem je pevná vazivová vrstva tunica albuginea, hlouběji je uložena kůra vaječníku (cortex) a pod ní je dřeň vaječníku (medulla).

  • Cortex - Obsahuje vazivo, drobné cévy a nervy a velké množství folikulů. Neaktivní folikuly jsou útvary tvořené vajíčky krytými jednou vrstvou buněk. 

  • Medulla - Je bohatá na vazivo a větší cévy a nervy, které do dřeně vstupují ve výše zmíněném hilu

Zmíněné folikuly jsou ve vaječnících přítomny již u novorozence ženského pohlaví. Jde o nezralé primordiální folikuly, z nichž každý je tvořen vajíčkem a jednou vrstvou folikulárních buněk, a kterých jsou ve vaječníku v tomto období po narození asi dva miliony. Žádná nová vajíčka se již v těle ženy během jejího života nevytváří a pouze několik stovek ze zmíněných milionů dozraje a může být následně oplodněno. Zrání vajíček začíná pubertou a končí v menopauze.

V dětství před pubertou se počty přítomných primordiálních folikulů redukují a těsně před pubertou jich v každém vaječníku zůstává "jen" několik set tisíc. Od začátku puberty začnou některé folikuly v pravidelných cyklech dozrávat, což je dáno produkcí hormonů FSH a LH v hypofýze. Folikulární buňky začnou v důsledku působení těchto hormonů produkovat estrogeny, které zrání folikulů taktéž ovlivňují. Stěna zrajících folikulů se ztlušťuje, je tvořena více vrstvami buněk a začneme v ní rozlišovat zevní vrstvu (theca externa) a vnitřní vrstvu blíže u vajíčka (theca interna). Postupně vzniká sekundární folikul.

Uvnitř sekundárního folikulu postupně vzniká rostoucí dutina (antrum folikulu) vyplněná tekutinou produkovanou buňkami folikulu a tato dutina nakonec odtlačí vajíčko k jedné straně folikulu. Vajíčko a buňky kolem něj vytváří hrbolek vyklenující se do antra a ten označujeme jako cumulus oophorus. Takový vzhled má zralý terciární folikul, který se též označuje jako Graafův folikul.

Samotné zrání vajíčka uvnitř folikulu je složité a my se spokojme se zjednodušujícím tvrzením, že na konci tohoto procesu je zralé vajíčko kryté obalem (zona pellucida) obsahující 23 chromozomů (22 autozomů + 1 chromozom X). Folikul tohoto vajíčka praskne a vajíčko je uvolněno z vaječníku (ovulace) a zachyceno stranově příslušným vejcovodem, který jej transportuje směrem do dělohy.

 

Pozn 1: Zbytek prasklého folikulu zůstává přítomen jako tzv. žluté tělísko (corpus luteum) a produkuje hormony (zejména gestageny a méně i estrogeny). V případě, že nedojde k oplodnění vajíčka, žluté tělísko rychle zaniká a mění se na bílé tělísko (corpus albicans). Při oplodnění žluté tělísko zůstává aktivní po téměř celou první polovinu těhotenství.

Pozn 2: Při každém ovulačním cyklu začne vyzrávat více folikulů (obvykle 6-20), ale obvykle pouze jeden dosáhne kompletního vývoje a jeho vajíčko je uvolněno. Ostatní vyzrávající folikuly zanikají.

Schéma - vývoj jednoho z folikulu přes ovulaci až po vznik bílého tělíska

 

Cévní a nervové zásobení

Vaječník je tepennou krví zásobován stranově příslušnou arteria ovarica, což je větev aorty. Žilní krev odtéká přes plexus pampiniformis do párové vena ovarica. Pravá ústí do dolní duté žíly a levá ústí do levé ledvinné žíly. Základní inervace vaječníku je zajištěna sympatikem (cestou splanchnických nervů) a parasympatikem (cestou nervus vagus).

 

Funkce vaječníků

Vaječníky jsou pohlavní žlázy ženy (gonády), které během jejího fertilního období v pravidelných cyklech uvolňují zralé pohlavní buňky (gamety), což jsou v tomto případě vajíčka (oocyty). Kromě toho se zde od puberty tvoří ženské pohlavní hormony – estrogeny a gestageny.

Opakující se cyklus změn probíhajících ve vaječníku se označuje jako ovariální cyklus. Je obrazem menstruačního cyklu a rozdělujeme ho na fázi folikulární (zrání folikulů), fázi ovulace a fázi luteální (existence žlutého tělíska).

 

Proč je to důležité?

  • Vaječník je za normálních okolností vyšetřitelný především zobrazovacími metodami, z nichž nejdostupnější je ultrazvuk. Kromě toho je vaječník možné vyšetřit při diagnostické laparoskopii, která umožňuje i odběr biopsie jeho tkáně. Zajímavostí je možnost využití některých tumor markerů v diagnostice maligních tumorů vaječníku (CA125 marker a HE4 marker).

  • Torze vaječníku je rotace vaječníku kolem své osy, čímž dojde k zaškrcení cév vedoucích k vaječníku a tím hrozí jeho ischemie a nekróza. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Záněty vaječníků bývají především infekční a naštěstí jsou poměrně vzácné. Velice často bývají spojeny s postižením dalších částí gynekologického traktu. Ženu mohou teoreticky usmrtit, nebo jí způsobit trvalé následky v podobě narušené plodnosti. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Zhoubné nádory vaječníku jsou velice důležitým onemocněním. Většina spadá do kategorie karcinomů vznikajících z povrchu vaječníku, bývají nebezpečné a velice často odhalené v pokročilém stadiu. Zjednodušeně jsem se jim věnoval v textu „rakovina vaječníku“. Mnohem vzácnější jsou zárodečné tumory, které vycházejí ze zárodečných buněk ve vaječníku a sem patří například dysgerminom, tumor ze žloutkového váčku, choriokarcinomteratom apod.

  • Předčasné ovariální selhání je stav při kterém dochází k předčasnému vyhasnutí funkce vaječníků. Více o tomto stavu najdete v příslušném textu.

  • Cysty vaječníku jsou často se vyskytující útvary, které bývají náhodně nalezeny na ultrazvuku a obvykle (i když ne vždy) nemívají velký klinický význam. Více najdete v příslušném textu. Zcela specifická je problematika tzv. syndromu polycystických vaječníků, což je v podstatě hormonální porucha spojená s výskytem mnohočetných cyst vaječníků a s dalšími příznaky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů