Předčasné ovariální selhání znamená předčasné selhání vaječníků. Nejde o vyloženě vzácný stav, odhaduje se, že celosvětově postihuje až 1% ženské populace.

 

Příčiny

Příčiny tohoto stavu nejsou vždy zřejmé, asi jde o kombinaci geneticky daných vrozených faktorů a vlivů zevního prostředí. Stav běžně doprovází vrozené poruchy (jako například Turnerův syndrom a Syndrom fragilního X) a může se objevit po chirurgických zákrocích v oblasti pánve, po ozařování pánve a po chemoterapii nádorů. Častější případy ovariálního selhání se popisují u těžších kuřaček. Uvažuje se i o formách ovariálního selhání jakožto autoimunitní nemoci, kdy imunitní systém ženy začne poškozovat tkáň vaječníků.

 

Projevy

Za normálních okolností u každé ženy dříve či později dojde k rozvoji menopauzy, což je přirozený stav, kdy dochází k poklesu tvorby ženských pohlavních hormonů a vyhasnutí funkce vaječníků. Předčasné ovariální selhání znamená, že k tomuto procesu dojde v abnormálně nízkém věku. Na rozdíl od menopauzy nelze předčasné vyhasnutí funkce vaječníků považovat za přirozený proces.

Důsledkem předčasného ovariálního selhání je vymizení menstruace a neplodnost. Vaječníky přestanou uvolňovat vajíčka a produkovat hormon estrogen a jeho koncentrace v krvi výrazně klesne. Kromě toho dochází vlivem nedostatku estrogenu k odvápňování kostí a riziku rozvoje osteoporózy. Velmi časné formy předčasného ovariálního selhání se rozvinou v tak mladém věku, že dívka ani nezačne menstruovat.

 

Diagnostika

Diagnóza je pravděpodobná při rozvoji výše zmíněných klinických příznaků u mladé ženy. Diagnózu potvrdí krevní náběry, kde najdeme sníženou koncentraci estrogenů a naopak vysokou koncentraci hormonu FSH (folikuly stimulující hormon). Hormon FSH slouží ke stimulaci vaječníků a jeho vysoká koncentrace je dána marnou snahou hormonálního systému vyprovokovat vaječníky k činnosti.

 

Léčba

Ženám se podávají speciální hormonální preparáty, které mají nahradit produkci estrogen ve vaječnících. Těhotenství lze dosáhnout metodami asistované reprodukce s využitím darovaných vajíček.


Zdroje
https://resolve.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů