Hypofýza (podvěsek mozkový) je pro náš život velice důležitá struktura, která se nachází na spodině lebeční, přesněji řečeno ve žlábku označovaném jako turecké sedlo (sella turcica) v kosti klínové. Hypofýza je svou funkcí i anatomií velice blízká hypothalamu, který je součástí mezimozku. V prostoru před a nad hypofýzou je lokalizováno křížení optických nervů (chiasma opticum).

Hypofýza má dva laloky - přední je označován jako adenohypofýza a zadní neurohypofýza. Je to poměrně důležité i zajímavé. Oba laloky totiž mají jiný embryonální původ, během vývoje zárodku se k sobě přiložily a vytvořily orgán hypofýzy. Tím je dána poměrně výrazná funkční odlišnost obou laloků. Struktura tvořená oběma laloky je tenkou stopkou (infundibulum) spojena se zmíněným hypothalamem.

Schéma - adenohypofýza, neurohypofýza a hypothalamus

 

Funkce hypofýzy

Hypofýza je endokrinně aktivní orgán. V adenohypofýze se tvoří a uvolňuje řada důležitých regulačních hormonů. V neurohypofýze se sice hormony netvoří, ale jsou zde skladovány a uvolňovány některé hormony tvořené v hypothalamu.

Adenohypofýza tvoří řadu hormonů, z nichž nejvýznamnější jsou:

Uvolňování výše zmíněných hormonů je řízeno regulačními hormony tvořenými v hypothalamu.

 

Neurohypofýza skladuje a uvolňuje hormony tvořené v hypothalamu:

  • Antidiuretický hormon (ADH) - ovlivňuje zpětné vstřebávání vody v distálních kanálcích ledvin (viz tvorba moči).

  • Oxytocin - ovlivňuje zejména kontrakce dělohy při porodu, uvolňování mateřského mléka z prsu, další procesy související s reprodukcí a kromě toho má vliv na některé formy sociálních interakcí 

 

Proč je to důležité?

Onemocnění hypofýzy můžeme rozlišit na nenádorová a nádorová. Nenádorová zahrnují úrazy a krvácení do hypofýzy, která mohou narušit její strukturu a funkci a vést k nedostatku jednoho nebo více jejích hormonů (tzv. hypopituitarismus). Pokud je v hypofýze zcela narušena produkce většiny hormonů, nejviditelnější bývají důsledky poklesu ACTH a tím pádem porucha tvorby glukokortikoidů v nadledvině. Jinak nejvýznamnější poruchy z nedostatku jednotlivých hormonů jsou tyto:

 

Nádory hypofýzy bývají většinou nezhoubné a jejich projevy závisí na tom, zda lokálně rostoucí tumory produkují, nebo neprodukují některý z hormonů. 

Pokud nádory některý z hormonů produkují, objevuje se:

 

Pokud nádor žádný hormon neprodukuje (např. kraniofaryngeom), může se projevovat až svým růstem. Vzhledem k blízko probíhajícímu křížení optických nervů se typicky objevují poruchy zraku charakteru výpadků zorného pole ve formě bitemporální hemianopsie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů