Menstruační cyklus v širším slova smyslu znamená cyklicky probíhající změny odehrávající se v ženském těle během jejího fertilního období. Termín „menstruační“ není z mého pohledu příliš šťastný. Menstruace je jev, který sice je nejviditelnějším důsledkem tohoto cyklu, ale jak praví stará moudrost: to hlavní se často děje skrytě. A to je přesně případ menstruačního cyklu, u něhož ty nejdůležitější změny na první pohled nevidíme.

 

Základní informace

Menstruační cyklus probíhá u ženy od puberty do menopauzy a jeho základním smyslem je zajištění reprodukce, tj. vyzrání ženského vajíčka ve vaječníku a příprava dělohy na uhnízdění oplodněného vajíčka. Pokud k oplození vajíčka nedojde, cyklus se opakuje. Při oplození a úspěšném uhnízdění vajíčka přechází probíhající menstruační cyklus do těhotenství.

Ačkoliv čísla jsou nepřesná, protože jde o individuální hodnoty, tak přibližně platí toto: Jeden menstruační cyklus trvá asi 28 dnů a uvolní se při něm jedno dozrálé vajíčko. Během fertilního života ženy se takto uvolní 400-500 vajíček. Menstruace začíná u dívek průměrně ve 12 letech a končí ve 45-55 letech (menopauza), přičemž se před svým koncem obvykle znepravidelňuje.

Cyklické změny probíhající při menstruačním cyklu v určitém orgánu označujeme podle tohoto orgánu, např. hovoříme o ovariálním cyklu ve vaječnících, o děložním cyklu v děloze apod.

 

Ovariální cyklus

Týká se vaječníku a v jeho průběhu dochází ke kompletnímu vyzrání jednoho folikulu a k uvolnění zralého vajíčka (viz text o vaječníku). Rozlišujeme celkem tři fáze, přičemž samotná ovulace je velice krátká:

  • folikulární fáze (den cyklu 1-14) – zrání folikulu

  • ovulace (den cyklu 14) – uvolnění zralého vajíčka

  • luteální fáze (den cyklu 14-28) – přítomnost a postupné vyhasínání corpus luteum

 

Schéma - zrání folikulu, ovulace a vznik žlutého tělíska

 

Děložní cyklus

Týká se dělohy a v jeho průběhu dochází ke změnám děložní sliznice tak, aby byla schopna přijmout oplozené vajíčko. Opět rozlišujeme tři fáze (detailněji viz text o děloze):

  • menstruační fáze (den cyklu 1-4) – ischemie a nekróza povrchové části endometria, menstruace

  • proliferační fáze (den cyklu 5-14) – regenerace endometria

  • sekreční fáze (den cyklu 15-28) – pokračující regenerace, mohutnění žláz, tvorba sekretu

Schéma - změny děložní sliznice během menstruačního cyklu

 

Řízení menstruačního cyklu

Menstruační cyklus je řízený hormonálně. Podílí se na něm zejména dva hormony hypofýzy (folikuly stimulující hormon - FSH a luteinizační hormon - LH) a pak pohlavní hormony produkované ve vaječnících (estrogen a progesteron).

Na začátku cyklu jsou nízké hodnoty estrogenu i progesteronu a probíhá menstruace. Postupně roste koncentrace FSH, díky tomu začne probíhat zrání několika folikulů (maximálně několik desítek) a jejich buňky tvoří estrogen. Zcela zásadní je prudký nárůst LH před polovinou cyklu, který u jednoho plně dozrálého folikulu (tzv. Graafova folikulu) vyvolá ovulaci a vznik žlutého tělíska. Žluté tělísko tvoří zejména progesteron, v menší míře probíhá i tvorba estrogenu. Pokud nedojde k oplodnění a uhnízdění vajíčka, žluté tělísko před koncem cyklu degeneruje na bílé tělísko a přestane tvořit hormony. Pokles progesteronu a estrogenu pak vyvolá menstruaci a celý proces se opakuje.

Schéma - změny koncentrací základních hormonů (FSH, LH, estrogen, progesteron) během menstruačního cyklu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů