Choriokarcinom je zhoubný nádor, který patří mezi tzv. zárodečné tumory. Vzniká z buněk trofoblastu, což je vrstva buněk na povrchu lidského zárodku.

 

Příčiny

Příčina vzniku není podobně jako u jiných nádorů většinou jasná, jde zřejmě o kombinaci genetických předpokladů a faktorů zevního prostředí. Nádor se celkově častěji vyskytuje u žen, ale nelze vyloučit ani jeho výskyt u mužů. Choriokarcinom může vzniknout v rámci těhotenství, vyšší výskyt je u moly hydatidosy a mimoděložního těhotenství. Kromě toho může vzácněji choriokarcinom vzniknout jako zárodečný nádor ve varlatech nebo vaječnících (ovšem pozor, nejedná se o klasickou rakovinu vaječníků, ta nevzniká z buněk trofoblastu, ale ze zralých buněk vaječníku a má zcela jinou prognózu!).

 

 

Projevy

Nádor vzniká většinou u ženy v děloze a v takovém případě se projevuje gynekologickým krvácením, na jehož základě je odhalen. Pokud roste na vaječníku, dochází k jeho zvětšení, u muže může být důvodem zvětšení postiženého varlete. Nádor velmi rychle a agresivně roste a šíří se po těle v podobě metastáz. Typické jsou plicní metastázy, které způsobují dušnost a vykašlávání krve.

 

 

Diagnostika

Klinické obtíže vedou ke gynekologickému vyšetření, v jehož rámci bude v krevních náběrech zvýšená hodnota těhotenského hormonu hCG, který je produkován buňkami nádorového trofoblastu. Dodávám, že těhotenský hormon je v tomto případě pochopitelně zvýšen i u postižených mužů. Samotný nádor a jeho metastázy lze najít pomocí zobrazovacích metod (ultrazvuk, CT vyšetření). K určení diagnózy je nutné provést biopsii a získat vzorek nádorové tkáně k histologickému vyšetření.

 

 

Léčba a prognóza

Terapie je od ostatních nádorů odlišná. Chirurgie nepředstavuje hlavní složku léčby, protože nádor má v době diagnózy prakticky vždy metastázy a navíc je velmi citlivý vůči chemoterapii. Prognóza u choriokarcinomu souvisejícího s těhotenstvím je vynikající a přes 90% nemocných s metastázami se chemoterapií povede zcela vyléčit – věc u jiných nádorů zcela nevídaná. Formy choriokarcinomu, které vychází z vaječníku nebo varlete jsou nebezpečnější, hůře reagují na léčbu a jejich prognóza je špatná.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.cancerresearchuk.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů