Ultrazvukový přístroj se z hlediska diagnostiky řadí k největším úspěchům moderní medicíny. Jedná se o prosté neinvazivní vyšetření, které pacienta nezatěžuje rentgenovým zářením.

 

Princip: Principem vyšetření je přístroj, který sondou vysílá ultrazvukové vlnění o velmi vysoké frekvenci. Sonda má kromě toho schopnost zachytávat vlnění odražené různými strukturami našeho těla. Přístroj pak z těchto přijatých informací vytvoří na obrazovce obraz vyšetřované oblasti. Ultrazvukové vlnění nemá na rozdíl od rentgenového záření žádné prokazatelně škodlivé účinky na lidský organismus. Při samotném vyšetření se člověku po kůži nad vyšetřovanou oblastí přejíždí sondou přístroje, která se předtím namočí do speciálního gelu. Jediný problém je, že to může trochu lechtat a člověk si po skončení vyšetření musí gel otřít.

 

Příprava: Před ultrazvukem nebývá nutná žádná zvláštní příprava s výjimkou ultrazvuku břicha. Při provádění ultrazvuku břicha je nutné, aby pacient cca 6 hodin před vyšetřením nic nejedl. Přítomnost jídla v žaludku značně zhoršují výtěžnost vyšetření.

Ultrazvukové vyšetření břicha by nemělo následovat po nedávno provedené gastroskopii a kolonoskopii. Při těchto vyšetřeních se totiž do trávicí trubice obvykle dostane množství vzduchu a vzduch v trávicí soustavě sníží přehlednost pro ultrazvuk. To je ostatně důvod, proč někdy podáváme pacientům před ultrazvukem břicha lék Espumisan k redukci plynů v trávicím traktu.

Pokud chceme zaměřit vyšetření na močový měchýř a oblast pánve, neměl by pacient před vyšetřením cca 2 hodiny močit. Naplněný močový měchýř se totiž dá lépe zobrazit než ten vyprázdněný.

 

Význam: Ultrazvuk má velmi široké široké využití, zejména v interních oborech a gynekologii. Nejčastěji se provádí tyto formy ultrazvuku:

 

1. Ultrazvuk břicha – Je to relativně rychlé a přínosné vyšetření, které dobře zobrazí strukturu jater, žlučník a žlučové cesty, ledviny, močový měchýř, gynekologické struktury a u mužů prostatu. Jde o základní vyšetření u bolestí břicha.

2. Ultrazvuk srdce = ECHO – Toto dnes již běžné vyšetření ukáže velikost a funkci srdce. Umí zjistit, kolik krve srdce pumpuje a jak fungují srdeční chlopně. Pro zhodnocení stavu srdečních funkcí je ECHO nezastupitelné. V některých případech se provádí jícnové ECHO.

3. Těhotenský ultrazvuk – Toto vyšetření spadá do kompetence gynekologů. Nebudu se mu detailně věnovat (o tom by se daly napsat celé stránky) a jen poznamenám, že ultrazvuk umí zjišťovat rozměry a růst plodu, jeho srdeční akci a také umí vyhledávat vrozené vady.

4. Ultrazvuk cév – Ultrazvuk umí zjišťovat průchodnost žil dolních končetin a dokáže nalézt jejich trombózu. Ultrazvuk krčních tepen umí najít jejich zúžení.

5. Ultrazvuk hrudníku – Tento ultrazvuk používáme, když máme podezření na „vodu na plicích“. Ultrazvuk nejpřesněji odhadne její množství a navíc může lékař obsluhující ultrazvuk na zádech pacienta označit místa, kde se dá do hrudníku bezpečně vbodnout jehla, kterou se tekutina odsaje.

6. Ultrazvuk krku – Tento ultrazvuk zejména pomáhá ozřejmit velikost a strukturu štítné žlázy. Je dobrý k vyhledávání strumy a rakoviny štítné žlázy.

 

Problémy:

1. Vyšetření klade vyšší nároky na pozornost a zkušenosti vyšetřujícího. Do určité míry je hodnocení ultrazvukového obrazu subjektivní záležitostí a dva vyšetřující lékaři mohou výsledný obraz popsat jinými způsoby. Některé rozměry (rozměry plodu, rozměry společného žlučovodu, šířka stěny žlučníku apod.) se nicméně při ultrazvukovém vyšetření dají změřit a tím se výsledek objektivizuje.

2. Zejména při ultrazvuku břicha není výsledek tak přesný jako při CT vyšetření břicha. CT má větší rozlišovací schopnost a ukáže i struktury, které ultrazvuk nemusí zobrazit. Na druhou stranu kombinace zkušeného lékaře a kvalitního ultrazvukového přístroje dokáže být při vyšetření břicha velice efektivní.

3. Ultrazvuk nepronikne kostí, což prakticky vylučuje použití ultrazvuku při vyšetřování mozku dospělého člověka.

 

Výhody: Velkou výhodou je široká dostupnost vyšetření, jeho jednoduchost a nebolestivost. Při vyšetření člověk nedostane žádnou dávku škodlivého rentgenového záření a kromě lačnění se nemusí na ultrazvuk nijak zásadně připravovat.


Zdroje
https://www.msdmanuals.com
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů