Splanchnické nervy (útrobní nervy – nervi splanchnici) jsou velkou skupinou drobných nervů, které jsou důležitou součástí vegetativního nervového systému. V drtivé většině se řadí do sympatiku (tj. vedou sympatická nervová vlákna), ale některé patří do parasympatiku.

 

Hlavní typy splanchnických nervů:

  • hrudní – patří k sympatiku, vedou pregangliová vlákna do prevertebrálních ganglií sympatiku

  • bederní - patří k sympatiku, vedou pregangliová vlákna do prevertebrálních ganglií sympatiku

  • sakrální - patří k sympatiku, vedou pregangliová vlákna do prevertebrálních ganglií sympatiku

  • pánevní – patří k parasympatiku, vedou pregangliová vlákna z míšních segmentů S2-S4 k parasympatickým gangliím pánevních orgánů

 

Dodejme, že pouze část nervových vláken ve splanchnických nervech vede nervové signály do orgánů, část (tzv. viscerosenzitivní nervová vlákna) vede informace z orgánů směrem do míchy. Takto jsou vedeny například informace o bolesti vnitřních orgánů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů