Nervus vagus (bloudivý nerv) je zajímavý nerv, který dělá čest svému jménu a "bloudí" po těle. Jde o X. hlavový nerv, ale na rozdíl od ostatních hlavových nervů se z oblasti hlavy a krku šíří i do trupu a do břicha. Vychází z jader mozkového kmene. Jde o nerv, který obsahuje zejména vlákna parasympatiku, ale ve skutečnosti je to s ním složitější. Obsahuje totiž celkem čtyři základní typy nervových vláken:

  • Visceromotorická - Jde o parasympatická nervová vlákna směřující k jednotlivým orgánům. V blízkosti těchto orgánů se nachází parasympatická ganglia, v nichž se signál přepojuje. Tato vlákna inervují srdce, plicní bronchy, většinu trávicí trubice (jícen, žaludek, tenké střevo, proximální část tlustého střeva), slinivku břišní, játra a ledviny.

  • Viscerosenzitivní -  Jde o řadu vláken vedoucích senzitivní informace z útrobních orgánů.

  • Somatomotorická - Nervus vagus těmito nervovými vlákny inervuje některé svaly hltanu a hrtanu. Typickým „nositelem“ tohoto typu vláken je nervus laryngeus recurrens.

  • Somatosenzitivní - Nervus vagus vede senzitivní informace například ze zadní části jazyka a části zvukovodu.

  • Chuťová – Cestou nervus vagus jsou vedeny informace o chuťovém smyslu ze zadní části dutiny ústní a části hltanu.

 

Proč je to důležité?

  • Nervus vagus je velice komplexní a rozsáhlý, účastní se i průběhu celé řady útrobních reflexů (např. zvracení) a ovlivňuje rychlost tepové frekvence. Při podráždění vagu se mohou objevit velice pestré příznaky zahrnující nevolnost, zvracení, pokles krevního tlaku a zpomalení tepové frekvence (bradykardie), které mohou vést ke kolapsu.

  • Vzhledem k inervaci hltanu a hrtanu se při poškození nervus vagus mohou objevit polykací a hlasové obtíže. Typicky je hlas narušen při poškození výše zmíněného nervus laryngeus recurrens (viz příslušný text).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů