Tumor markery jsou látky, které nám pomáhají zjistit přítomnost a někdy i rozsah různých nádorových onemocnění. Jejich zjišťování z odebrané žilní krve se provádí poměrně běžně a leckdy mají velký přínos pro další diagnostiku a léčebný postup. U tumor markerů nicméně platí důležitá poučka, že jsou dobrým sluhou, ale mohou být velmi zlým pánem.

Využití tumor markerů bylo geniálním nápadem. Vzhledem k tomu, že rakovina je v naší společnosti častým a obávaným onemocněním, je velká snaha ji pochopit a zdokonalovat diagnostiku a léčbu. Léčba rakoviny závisí zejména na včasné diagnóze a rakovinné onemocnění diagnostikovat není vždy snadné. Nádory často žádné příznaky nemají a dají se objevit jen drahými a zatěžujícími vyšetřeními, které nelze dělat každému pacientovi. Zákonitě se objevila otázka: Dala by se zjistit přítomnost nádoru nějakým běžným vyšetřením, nejlépe z krve? A lékaři zjistili, že u řady nádorů to do jisté míry opravdu lze. Prokázalo se, že přítomnost nádoru v těle bývá spojena se zvýšením koncentrace určitých látek, které umíme laboratorně vyšetřit ze vzorku krve. Tyto látky byly nazvány tumor markery.

 

Co je dobré si zapamatovat:

I. Látky známé jako tumor markery se v určité koncentraci vyskytují v těle každého z nás. U většiny zdravých jedinců se nicméně vyskytují v nízké koncentraci. Je to zvýšená koncentrace tumor markerů, co nás znepokojuje, nikoliv jejich pouhá přítomnost. 

II. Tumor markery nejsou příliš spolehlivé. Může se snadno stát, že u člověka s nádorem nebudou zvýšené, nebo že naopak budou zvýšené u člověka bez nádorového onemocnění (záněty, nezhoubné nádory, neznámá příčina).

III. Kupodivu největší význam tumor markerů je až po nálezu určitého nádoru. Růst koncentrace příslušného tumor markeru v krvi je totiž velmi často přímo úměrný počtu nádorových buněk v těle. Pokud víme o existenci nádoru, změříme koncentraci příslušného tumor markeru a pak začneme s jeho léčbou (chirurgie, ozařování, chemoterapie). Během léčby průběžně sledujeme koncentraci tumor markeru a v případě úspěšné likvidace nádoru by měla koncentrace klesat. Po zaléčení pacient dochází na pravidelné kontroly, kde se opět zjišťují koncentrace tumor markeru. Zůstávají-li nízké, stav pacienta je stabilizovaný. Pokud se jejich hodnota zvýší, znamená to, že se nádorový proces opět rozeběhl, a že je nutná další léčba.

IV. Odběry tumor markerů "naslepo" v rámci primární diagnostiky nejsou ve většině případů správné (i když jsou výjimky) a mohou nadělat více škody než užitku. Pacient měl trávicí potíže, naberete tumor markery a zjistíte lehké zvýšení CEA (viz níže). Pacienta vyšetříte, příčinu nezjistíte a pacient se vás nervózně opakovaně ptá, proč má to číslo vyšší. A teď babo raď.

 

Některé známé tumor markery:

PSA: Jedná se o zkratku názvu Prostatický Specifický Antigen. Tato sloučenina je produkována buňkami prostaty. Zvýšení koncentrace této látky v krvi je obvyklé pro záněty prostaty, pro poranění prostaty, pro nezhoubné zvětšení prostaty a také pro rakovinu prostaty.

AFP: Toto je zkratka sloučeniny známé jako Alfa–fetoprotein. AFP je mj. spjat s rakovinou jater, kromě toho se zvyšuje i u některých nádorů ze zárodečných buněk (což není pro běžnou lékařskou praxi až tak podstatné). Máme-li podezření na nádor jaterní tkáně, zjišťujeme právě hladinu AFP.

CEA: CEA neboli Karcinoembryonální antigen je tumor marker, který je zvýšený u velkého množství nádorů – nádory trávicí trubice, rakovina plicrakovina slinivky břišní apod.

Ca 19-9: Zvýšení tohoto tumor markeru je dost typické pro rakovinu slinivky břišní. Vyskytnout se může i u nádorů trávicí trubice.

CA 15-3: Tento tumor marker bývá zvýšen u rakoviny prsu.

CA 125: Tumor marker bývá zvýšen zejména u rakoviny vaječníků, kromě toho například u rakoviny plic a rakoviny slinivky břišní.

hCG: Pod touto zkratkou se skrývá sloučenina známá jako choriový gonadotropin. Tato sloučenina se ve zvýšené koncentraci vyskytuje u velmi agresivního ale dobře léčitelného nádoru zvaného choriokarcinom. Nejednoznačnost tumor markerů vystihuje dobře fakt, že hCG je u ženy zvýšen i během těhotenství, a proto jej označujeme i jako "těhotenský hormon".

HE4 marker: Tato sloučenina má název lidský epididymální protein a bývá zvýšena především u rakoviny vaječníků.

NSE: NSE aneb Neuronspecifická enoláza je zvýšena u mnoha nádorů vycházejících z nervové soustavy. Důležitý je ovšem  fakt, že je zvýšena i u zhoubného melanomu.


Zdroje
https://www.cancer.net
https://www.cancercenter.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů