Bronchus (průduška) je trubicovitá část dolních dýchacích cest. Na místě je však používat množné číslo, protože bronchů je více. Dva hlavní bronchy vznikají rozdělením (bifurkací) trachey, vstupují do plic a krátce na to se dále dělí na sekundární (lobární) bronchy vstupující do jednotlivých plicních laloků.

Pravý hlavní bronchus se dělí na tři sekundární (lobární) bronchy, levý primární bronchus se dělí jen na dva sekundární (lobární) bronchy. Sekundární bronchy se dále dělí a toto větvení pak několikrát pokračuje. Za nejmenší pravé bronchy se považují drobné průdušky vzniklé přibližně šesti takovými větveními. Menší bronchy již nemají stěnu zpevněnou chrupavkou a označujeme je jako průdušinky (bronchioly).

Bronchioly se dále dělí drobné terminální bronchioly a ty se rozdělují na respirační bronchioly. Z každého respiračního bronchiolu pak odstupuje několik alveolárních duktů a každý z těchto duktů ústí do několika plicních sklípků (alveolů).

 

Stavba stěny bronchu

Velké bronchy jsou svou stavbou dosti podobné trachee. Do dutiny směřuje sliznice krytá víceřadým cylindrickým epitelem s řasinkami, ve které se vyskytují pohárkové buňky. Kromě toho jsou ve sliznici drobné žlázky produkující hlen. Hlouběji je uložená chrupavka zpevňující stěnu bronchu a tenká svalová vrstva. Na povrchu bronchu je vazivová adventicie.

Chrupavky u menších bronchů postupně ubývá, ale na druhou stranu přibývají ve stěně menších bronchů buňky hladké svaloviny. Při úplném vymizení chrupavky již hovoříme o bronchiolech (viz výše). Epitel se také postupně mění z víceřadého cylindrického na jednovrstevný kubický.

 

Funkce bronchů

Bronchy slouží primárně k transportu vdechovaného vzduchu k alveolům a vydechovaného vzduchu směrem do trachey. Vzduch je zde zvlhčován a řasinkami epitelu jsou odstraňovány drobné vdechnuté škodliviny. Na úrovni bronchů nedochází k výměně dýchacích plynů!

 

Cévní a nervové zásobení bronchů

Bronchy jsou zásobeny tepnami známými jako arteriae bronchiales (bronchiální tepny). Tyto tepny odstupují z hrudní aorty a zásobují okysličenou krví nejen bronchy, ale i další struktury uvnitř plíce. Žilní krev odtéká především cestou plicních žil do levé síně srdce a jen malá část odtéká cestou venae bronchiales, které nakonec ústí (přes další větší žíly) do horní duté žíly.

Inervace bronchů je zajištěna parasympatikem a sympatikemParasympatická vlákna jsou vedena cestou nervus vagussympatická vlákna jsou vedena z truncus sympathicus. Autonomní systém ovlivňuje průsvit bronchů (zejména na úrovni menších bronchů s větším podílem svalových buněk) a produkci bronchiálního sekretu.

 

Proč je to důležité?

  • Větší bronchy jsou kromě běžných zobrazovacích metod vyšetřitelné pomocí bronchoskopie. To je endoskopická metoda, při které se flexibilní přístroj do bronchů zavádí přes dutinu ústní, larynx a tracheu. Metoda může být doplněna bronchoalvaolární laváží.

  • Bronchitidy jsou zánětlivá onemocnění bronchů a mohou být akutní i chronické a více o nich najdete v příslušném textu. Chronická bronchitida spojená s měřitelnou obstrukcí dýchacích cest (omezený průtok vzduchu průduškami) se označuje jako CHOPN.

  • Astma bronchiale je onemocnění spojené se zvýšenou reaktivitou bronchů v reakci na některé zevní podněty, v podstatě jde o určitou formu alergického onemocnění. Při astmatu dominuje bronchokonstrikce (někdy vyloženě bronchospasmus) a hypersekrece hlenu. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Bronchiektázie jsou vrozená, nebo získaná trvalá rozšíření plicních bronchů a jejich existence může být spojena s různými komplikacemi. Více si o nich můžete přečíst v příslušném textu.

  • Atelektáza znamená kolaps některé z průdušek s rozvojem nevzdušnosti plicní tkáně. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Při aspiraci cizího tělesa je vyšší šance, že se dostane do dolních bronchů pravé plíce. Je to dáno tím, že pravý primární bronchus je širší a odstupuje pod pro aspiraci příhodnějším úhlem. Více o vdechnutí cizího tělesa si můžete přečíst v příslušném textu.

  • Tumory bronchů jsou v podstatě synonymem pro plicní tumory a přečíst si o nich můžete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů