Truncus sympathicus (kmen sympatiku) je párová struktura sympatického nervového systému, která je tvořená vertikálně propojenými paravertebrálními sympatickými ganglii. Truncus sympathicus probíhá po obou stranách páteře od krční oblasti až po oblast kostrče. Každý truncus sympathicus obsahuje přibližně 23 ganglií (3 krční, 11 hrudních, 4 bederní, 4 páteřní a 1 společný kostrční). Jejich počty jsou do určité míry individuální, některá ganglia se mohou spojovat, někdy mohou některá chybět. Ganglia jsou nervovými vlákny spojena s míchou a s cílovými orgány. Úplně dole při kostrči se oba trunci sympathici spojují v místě nepárového ganglia známého jako ganglion impar. Bližší informace o funkci truncus sympathicus v sympatickém nervovém systému najdete v příslušném textu.

 

Schéma - jeden truncus sympathicus na bočním řezu tělem

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů